Xã Hội Học

Trường Đại Học Bình Dương - BDU

504 Bình Dương, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Xã Hội Học

Chương trình đào tạo cử nhân Xã Hội Học của trường Đại học Bình Dương nhằm cung cấp hệ thống tri thức khoa học, thực tiễn và nhân văn mang lại cho sinh viên những vấn đề có bản nhất của xã hội loài người, những vấn đề liên quan đến cá nhân với tư cách là một thành viên của xã hội và những vấn đề góp thêm làm nên xã hội, từ tâm lí xã hội, nhân học xã hội, xã hội học giới tính cho tới xã hội học môi trường, xã hội học truyền thông đại chúng. Với mục tiêu:
- Trang bị những tri thức và phương pháp cụ thể của các lĩnh vực xã hội học chuyên ngành nhằm tạo cơ sở cho sinh viên sẵn sàng tham gia vào những lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cụ thể và đánh giá những vấn đề xã hội đang diễn ra trong thực tế sau khi tốt nghiệp.
- Sử dụng thành thạo Anh văn và vi tính phục vụ công tác chuyên môn.
- Sinh viên học ngành ê sau khi tốt nghiệp có khả năng:
+ Làm nghiên cứu viên tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu về xã hội (xã hội học, công tác xã hội, thị trường…)
+ Làm phóng viên tại các cơ quan truyền thông đại chúng (đài, báo, truyền hình…)
+ Làm cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ, cán bộ Công đoàn, công tác Đoàn, tư vấn viên, cán bộ nghiên cứu ở các cơ quan, công ty, xí nghiệp, cán bộ/ chuyên viên văn hóa, chuyên viên nghiên cứu dư luận xã hội tại các cơ quan quản lý các cấp (tỉnh, huyện, xã)
+ Công tác ở những tổ chức, cơ quan, đơn vị mang tính hành chính sự nghiệp, điều hành công tác xã hội, nghiên cứu cách thức và chiến lược phát triển xã hội; hoặc các tổ chức có tích chất đoàn đội, cộng đồng,…
+ Công tác ở các trường đại học, cao đẳng, trung học và tham gia giảng dạy các môn học thuộc về khoa học xã hội nhân văn
+ Tác viên phát triển cộng đồng trong các dự án phát triển (dự án giảm nghèo, nâng cao năng lực cho phụ nữ, cải thiện chất lượng cuộc sống…).
+ Chuyên viên tại các tổ chức chính phủ và phi chính phủ (Save The Children, UK, Care, CIHP…)
Ngoài ra, Nhà trường và khoa sẽ tổ chức hoặc liên kết tổ chức một số khóa học giúp cho sinh viên có thể mở rộng phạm vi làm việc thuộc các lĩnh vực có liên quan, sinh viên có thể làm việc trong một số lĩnh vực có liên quan như: công tác hành chánh, văn phòng,…

Đối Tượng Tham Gia

The quy định của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Xã Hội Học. Số tín chỉ tích lũy tối thiểu của tất cả các môn học: 141 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Xã Hội Học


- Môn học theo chương trình: 45 môn 116 tín chỉ (Xã hội học giáo dục, Xã hội học kinh tế, Phát triển cộng đồng, Xã hội học lối sống,...)
- Tổng tín chỉ các nhóm bắt buộc tự chọn: 25 tín chỉ
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 01 - Phải Đạt 2 TC (Dân tộc học: các dân tộc Việt Nam, Kinh tế phát triển, Giới tính và sức khỏe sinh sản,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 02 - Phải Đạt 6 TC (Thống kê xã hội, Tham vấn, Thiết kế và thực thi dự án,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 03 - Phải Đạt 10 TC (Kỹ năng làm việc theo nhóm, Công tác xã hội cá nhân, Công tác xã hội nhóm,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 04 - Phải Đạt 7 TC (Khoá luận tốt nghiệp)

Trường Đại Học Bình Dương - BDU
504 Bình Dương, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương
Người liên hệ: Trường Đại Học Bình Dương
Điện thoại: 06503871601
Website: http://www.bdu.edu.vn - Email: info@bdu.edu.vn
Trường Đại Học Bình Dương được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 791/TTg ban hành ngày 24 tháng 09 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Với hình thức đào tạo: đào tạo chính quy tập trung, đào tạo không chính quy (Vừa làm vừa học, văn bằng hai, đào tạo từ xa qua phát thanh, truyền hình, mạng Internet, đào tạo trực tuyến tại 30 cơ sở tỉnh thành trong cả nước), ngoài ra Trường Đại Học Bình Dương có chương trình du học tại các trường liên kết như: Hoa kỳ, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc,…Các cấp đào tạo: trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, đại học Liên thông, sau đại học (Thạc sĩ QTKD), chương trình MBA do Đại học Benedictine (Hoa kỳ) cấp bằng. Với sự phát triển mạnh mẽ theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, Trường Đại Học Bình Dương có vai trò ngày càng to lớn đối với sự phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội cũng như cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Trường là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội - nhân văn, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật và Công nghệ. Ngoài ra, trường còn được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo chương trình sau Đại học, Liên thông Đại học, Đại học hệ vừa học vừa làm, Đại học từ xa và Đào tạo hệ TCCN. Việc trường Đại học Bình Dương ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng thể hiện sự tương tác, gắn kết giữa các đơn vị trong toàn hệ thống rất chặt chẽ. Chính điều này đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp làm nền tảng cho mọi sự phát triển bền vững của nhà trường.
Đồng bộ tài khoản