Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Mới

Tầng 07-Tòa nhà Danabook, số 76-78 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Mới

• NEW VISION là tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn kinh doanh nhằm hỗ trợ cho sự phát triển và hội nhập quốc tế của cộng đồng các doanh nghiệp.

• NEW VISION góp phần vào sự phát triển và hội nhập quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo và giải pháp tư vấn kinh doanh mang tính thực tiễn.

Cơ Sở Vật Chất Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Mới

* NEW VISION góp phần vào sự phát triển và hội nhập quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo và giải pháp tư vấn kinh doanh mang tính thực tiễn.

* NEW VISION tạo ra giá trị gia tăng cho hoạt động kinh doanh của khách hàng và qua đó góp phần vào sự hưng thịnh của cộng đồng doanh nghiệp và của đất nước.

Thông Tin Liên Hệ Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Mới

Địa chỉ : Tầng 07, Tòa nhà DANABOOK, 76 - 78 Bạch Đằng - Đà Nẵng

Điện thoại : 0236 3 565 444
Fax : 0236 3 565 444
Website : www.newvisions.com.vn
Email : daotao3newvisions@gmail.com

Đồng bộ tài khoản