Khóa Quản trị nhân sự hiện đại tại Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Mới

Tầng 07-Tòa nhà Danabook, số 76-78 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học HRM

Newvision Khai Giảng Khóa Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Tại Đà Nẵng Vào ngày 03/06/2017

Đối Tượng Tham Gia

Chuyên viên bộ phân Nhân sự, Tổ chức hành chính
Các cấp quản lý bộ phận Nhân sự, Tổ chức hành chính, Tổng hợp của các Doanh nghiệp
Những người đang có hoài bão để trở thành Giám đốc hoặc Trưởng phòng nhân sự trong tương lai

Thời Lượng

12 buổi ( 3 tuần - Mỗi tuần một chuyên đề )

Nội Dung Khóa Học HRM


Mục Tiêu Chương Trình

Sau khi hoàn tất chương trình này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

 • Định hướng chính sách tuyển dụng cho doanh nghiệp;
 • Sử dụng công cụ phỏng vấn hành vi vào thực tế doanh nghiệp;
 • Cung cấp những tư duy và nhận thức cốt lõi về quản lý nhân sự cần phải có trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa;
 • Cung cấp những kiến thức nền tảng trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh mà một quản lý nhân sự cần phải trang bị;
 • Cung cấp những tư duy và kiến thức có tính chuẩn mực toàn cầu và có tính thực tiễn bởi các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm;
 • Tránh rủi ro pháp lý.

Nội Dung Chương Trình

Chuyên Đề 1: Quản Trị Nguồn Nhân Lực (02 Ngày)

 • Phần 1: Quản Lý Trong Thời Hội Nhập
 • Phần 2: Những Vấn Đề Cơ Bản Trong Quản Trị Nguồn Nhân Lực
 • Thu hút nguồn nhân lực
 • Tuyển để “dụng”
 • Sử dụng nhân viên một cách hiệu quả nhất:
 • Gìn giữ và phát triển nhân viên

Chuyên Đề 2: Pháp Luật Doanh Nghiệp (02 Ngày)

 • Phần 1: Kỹ Năng Soạn Thảo Và Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Trong Kinh Doanh
 • Phần 2: Pháp Luật Lao Động
 • Phần 3: Pháp Luật Doanh Nghiệp

Chuyên Đề 3: Kỹ Năng Quản Lý Ứng Dụng Chuyên Nghiệp (02 Ngày)

 • Phần 1 : Uỷ Thác Công Việc Hiệu Quả
 • Phần 2 : Tạo Động Lực Làm Việc

Chứng Nhận

 • Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được Công ty Cổ phần NEW VISION cấp chứng nhận. Chứng nhận có giá trị trên toàn quốc.

Ưu Đãi Chung

Học Phí Khóa Học ( Khóa PUBLIC)

- Học phí: 5.500.000 đồng/ học viên.
- Ưu đãi: 30% học phí cho các học viên đăng ký trước 5 ngày khai giảng khóa học;

Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Mới
Tầng 07-Tòa nhà Danabook, số 76-78 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Vân Nguyễn
Điện thoại: 0236 3 565 444/ 01225526808
Website: http://www.newvisions.com.vn - Email: nttvan221191@gmail.com

• NEW VISION là tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn kinh doanh nhằm hỗ trợ cho sự phát triển và hội nhập quốc tế của cộng đồng các doanh nghiệp.

• NEW VISION góp phần vào sự phát triển và hội nhập quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo và giải pháp tư vấn kinh doanh mang tính thực tiễn.


ERROR:searchd error: SphinxAPI client too old; upgrade it
Đồng bộ tài khoản