Khóa Xây dựng Kpi trong đánh giá hiệu quả công việc

Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Mới

Tầng 07-Tòa nhà Danabook, số 76-78 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học KPI tại Đà Nẵng

Mục Tiêu Khoá Học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

  • Hiểu rõ tầm quan trọng của “Đánh giá hiệu quả công việc”.
  • Cung cấp các hiểu biết hệ thống về KPIs;
  • Hướng dẫn sử dụng KPIs để quản trị mục tiêu kinh doanh phù hợp với điều kiện Việt Nam;
  • Sử dụng BSC & KPI để đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên;
  • Tư vấn, hướng dẫn sử dụng KPI để tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp.
  • Giải quyết triệt để các vướng mắc của Người đánh giá & Người được đánh giá” trong quá trình thực hiện.
  • Nắm vững qui trình đánh giá hiệu quả công việc.
  • Xem xét sự phù hợp của mẫu “Bản đánh giá hiệu quả công việc” với DN của mình.
  • Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện việc đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên tại DN.

Đối Tượng Tham Gia

- Giám Đốc, Trưởng các Phòng/Ban chuyên môn, chuyên viên và nhân viên trong đơn vị.

- Cấp quản lý có nhân viên báo cáo trực tiếp.

Thời Lượng

- Chương trình được thực hiện trong 01 tuần. ( Thứ 7 & chủ nhật )

Nội Dung Khóa Học KPI tại Đà Nẵng


1. Những khó khăn thường gặp khi đánh giá hiệu quả công việc.

2. Tổng quan về KPIs.

3. Qui trình sử dụng KPIs và công cụ thực hiện đánh giá hiệu quả công việc.

4. Điều kiện thực hiện đánh giá hiệu quả công việc tại DN thông qua KPIs.


CHỨNG NHẬN

- Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được Công ty Cổ phần NEW VISION cấp chứng nhận có giá trị trên toàn quốc.

Ưu Đãi Chung

- Ưu đãi: 30% học phí/học viên.


Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Mới
Tầng 07-Tòa nhà Danabook, số 76-78 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Vân Nguyễn
Điện thoại: 0236 3 565 444/ 01225526808
Website: http://www.newvisions.com.vn - Email: nttvan221191@gmail.com

• NEW VISION là tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn kinh doanh nhằm hỗ trợ cho sự phát triển và hội nhập quốc tế của cộng đồng các doanh nghiệp.

• NEW VISION góp phần vào sự phát triển và hội nhập quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo và giải pháp tư vấn kinh doanh mang tính thực tiễn.


ERROR:searchd error: SphinxAPI client too old; upgrade it
Đồng bộ tài khoản