Khóa Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Mới

Tầng 07-Tòa nhà Danabook, số 76-78 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

Newvision khai giảng khóa Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Đà Nẵng

 Trong một tổ chức bất kỳ, sự thống nhất và xung đột quyền lợi chung - quyền lợi riêng của người sử dụng lao động với người lao động luôn tồn tại song hành.

 • Nếu không có hệ thống kiểm soát nội bộ, làm thế nào để người lao động không vì quyền lợi riêng của mình mà làm những điều thiệt hại đến lợi ích chung của toàn tổ chức, của người sử đụng lao động?
 • Làm sao quản lý được các rủi ro?
 • Làm thế nào có thề phân quyền, ủy nhiệm, giao việc cho cấp dưới một cách chính xác, khoa học chứ không phải chỉ dựa trên sự tin tưởng cảm tính?

Vậy, hãy đến với khóa học " Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ" của chúng tôi do đội ngũ chuyên gia của Newvision biên soạn và tổ chức sẽ giúp các bạn giải quyết các vấn đề trên.

Khóa đào tạo “Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ ” được soạn thảo dành cho ban giám đốc doanh nghiệp, ban kiểm soát, các trưởng bộ phận và các nhân viên nghiệp vụ của BP kế toán.

 

* MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa, phát hiện và sửa chữa các sai phạm, rủi ro.
 • Nắm vững các công cụ kiểm soát nội bộ.
 • Xây dựng các quy chế, quy định và quy trình để kiểm soát hoạt động doanh nghiệp.

- Xây dựng hệ thống các Báo cáo nội bộ nhằm kiểm soát hoạt động và các chi phí.

 

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo, quản lý của các doanh nghiệp

- Chuyên viên của các phòng ban: Kế Toán, Tổng hợp, Tổ chức hành chính, Quản lý nhân sự

Thời Lượng

- Số buổi: 04 buổi

- Lịch học: 2 ngày (Thứ bảy & Chủ nhật.)

Nội Dung Khóa Học Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ


 Nội Dung Khóa Học

 • Phần 1 – Rủi ro kinh doanh và quản trị rủi ro
 • Phần 2 – Hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Phần 3 – Các thủ tục kiểm soát
 • Phần 4 – Các quy trình
 • Phần 5 – Một số quy chế chủ yếu

Ưu Đãi Chung

- Ưu đãi: 10% học phí.


* Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ms. Nga - Bộ phận tư vấn đào tạo - Công ty CP Tầm nhìn mới
- Tầng 07 - Tòa nhà Danabook, 76 - 78 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng
- Phone: 02363 923 555 / 0935 290 749.
- Email: daotao2@newvisions.com.vn

Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Mới
Tầng 07-Tòa nhà Danabook, số 76-78 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Vân Nguyễn
Điện thoại: 0236 3 565 444/ 01225526808
Website: http://www.newvisions.com.vn - Email: nttvan221191@gmail.com

• NEW VISION là tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn kinh doanh nhằm hỗ trợ cho sự phát triển và hội nhập quốc tế của cộng đồng các doanh nghiệp.

• NEW VISION góp phần vào sự phát triển và hội nhập quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo và giải pháp tư vấn kinh doanh mang tính thực tiễn.

Đồng bộ tài khoản