Trung Tâm Ứng Dụng CNTT - ĐH GTVT - CAIT

Phòng 510 nhà A1, Trường ĐH GTVT, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Trung Tâm Ứng Dụng CNTT - ĐH GTVT - CAIT

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin(CAIT), được đổi tên từ Ban quản lý mạng và máy tính, là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải, có các chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý hệ thống công nghệ thông tin của nhà trường. Nghiên cứu và triển khai các giải pháp CNTT có thể được ứng dụng trong hệ thống thông tin của nhà trường. Nâng cao năng lực khai thác sử dụng Công nghệ thông tin của nhà trường. Quản lý và khai thác các phòng máy tính thực hành, tổ chức săp xếp giờ học thực hành trên máy tính cho sinh viên toàn Trường. Tổ chức nghiên cứu phát triển hạ tầng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong Trường Đại học giao thông vận tải. Định kỳ tổng hợp báo cáo hiện trạng khai thác sử dụng công nghệ thông tin của Trường; tư vấn cho Hiệu trưởng trong các lĩnh vực được phân công. Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác quản lý và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐH Giao thông.

Cơ Sở Vật Chất Trung Tâm Ứng Dụng CNTT - ĐH GTVT - CAIT

Phòng học thoáng mát, phòng lap hiện đại, trang thiết bị dạy học được đầu tư giúp học viên có môi trường học tập tốt nhất.

Thông Tin Liên Hệ Trung Tâm Ứng Dụng CNTT - ĐH GTVT - CAIT

Trung Tâm Ứng Dụng CNTT
Địa chỉ: Phòng 510 nhà A1, Trường ĐH GTVT, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04).37665609
Email: cait.info@utc.edu.vn
Website: http://cait.utc.edu.vn

Đồng bộ tài khoản