Phân Tích Kết Cấu Cầu Bằng Phần Mềm Midas Civil

Trung Tâm Ứng Dụng CNTT - ĐH GTVT - CAIT

Phòng 510 nhà A1, Trường ĐH GTVT, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Phân Tích Kết Cấu Cầu

Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng phân tích, tính toán các bài toán chuyên ngành bằng chương trình Midas Civil. Kỹ năng này sẽ hỗ trợ cho sinh viên trong việc tính toán thiết kế đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp cũng như cho các kỹ sư khi phân tích, tính toán kết cấu công trình theo phương pháp phần tử hữu hạn.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên, nhân viên, kỹ sư xây dựng...

Thời Lượng

06 buổi (02 giờ/buổi).

Nội Dung Khóa Học Phân Tích Kết Cấu Cầu


- Chương 1: Giới thiệu chung về phần mềm midas/civil
- Chương 2: Vẽ sơ đồ kết cấu và khai báo điều kiện biên
- Chương 3: Khai báo đặc trưng mặt cắt và vật liệu
- Chương 4: Khai báo các dạng tải trọng, tổ hợp tải trọng, chạy chương trình và xem kết quả
- Chương 5: Tính toán cầu dầm đúc hẫng theo các bước thi công
- Chương 6: Tính toán mạng dầm, cầu chéo, cầu cong
- Chương 7: Tính toán thiết kế cầu dây văng

Ưu Đãi Chung

- 550.000 VNĐ / 01 học viên đối với đối tượng là sinh viên.
- 1.000.000 VNĐ / 01 học viên đối với kỹ sư hoặc người đi làm.

Trung Tâm Ứng Dụng CNTT - ĐH GTVT - CAIT
Phòng 510 nhà A1, Trường ĐH GTVT, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Ứng Dụng CNTT
Điện thoại: (04).37665609
Website: http://cait.utc.edu.vn - Email: cait.info@utc.edu.vn
Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin(CAIT), được đổi tên từ Ban quản lý mạng và máy tính, là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải, có các chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý hệ thống công nghệ thông tin của nhà trường. Nghiên cứu và triển khai các giải pháp CNTT có thể được ứng dụng trong hệ thống thông tin của nhà trường. Nâng cao năng lực khai thác sử dụng Công nghệ thông tin của nhà trường. Quản lý và khai thác các phòng máy tính thực hành, tổ chức săp xếp giờ học thực hành trên máy tính cho sinh viên toàn Trường. Tổ chức nghiên cứu phát triển hạ tầng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong Trường Đại học giao thông vận tải. Định kỳ tổng hợp báo cáo hiện trạng khai thác sử dụng công nghệ thông tin của Trường; tư vấn cho Hiệu trưởng trong các lĩnh vực được phân công. Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác quản lý và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐH Giao thông.
Đồng bộ tài khoản