Phân Tích Kết Cấu Chuyên Sâu Cầu Bằng Phần Mềm SAP2000

Trung Tâm Ứng Dụng CNTT - ĐH GTVT - CAIT

Phòng 510 nhà A1, Trường ĐH GTVT, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Phân Tích Kết Cấu Cầu

Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu về phân tích, tính toán các bài toán kết cấu cầu bằng chương trình Sap2000. Sau khi hoàn thành khóa học các học viên hoàn toàn có thể tự tin vào việc ứng dụng phần mềm SAP200 trong tính toán các dạng kết cấu cầu trong các bài tập lớn, thiết kế đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, cũng như kết cấu các công trình trong thực tế.

Đối Tượng Tham Gia

Các kỹ sư công trình, các cán bộ chuyên trách liên quan đến việc thiết kế, thẩm tra, thẩm định, hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng, thủy lợi, giao thông tại các Cơ quan quản lý nhà nước, Công ty tư vấn thiết kế, Công ty thi công xây dựng và Sinh viên các ngành công trình.

Thời Lượng

06 buổi (02 giờ/buổi).

Nội Dung Khóa Học Phân Tích Kết Cấu Cầu


- Chương 1: Tính toán cầu dầm BCTC thường
+ Lập mô hình vật liệu và hình học
+ Khai báo tải trọng
+ Tổ hợp tải trọng
+ Chọn phương pháp phân tích và tính toán
+ Thiết kế kết cấu
- Chương 2: Tính toán cầu giàn thép
+ Lập mô hình vật liệu và hình học
+ Khai báo tải trọng
+ Tổ hợp tải trọng
+ Chọn phương pháp phân tích và tính toán
+ Thiết kế kết cấu
- Chương 3: Tính toán kết cấu cầu dầm đúc hẫng
+ Lập mô hình vật liệu và hình học
+ Khai báo tải trọng
+ Tổ hợp tải trọng
+ Chọn phương pháp phân tích và tính toán
+ Thiết kế kết cấu
- Chương 4: Tính toán kết cấu cầu dây văng
+ Lập mô hình vật liệu và hình học
+ Khai báo tải trọng
+ Tổ hợp tải trọng
+ Chọn phương pháp phân tích và tính toán
+ Thiết kế kết cấu
- Chương 5: Tính toán động lực học trong kết cấu cầu
+ Mô hình sơ đồ kết cấu cần phân tích
+ Khai báo khối lượng nút, mô men quán tính khối lượng
+ Khai báo hoạt tải thành tải trọng thay đổi theo thời gian
+ Chạy chương trình và xem kết quả
- Chương 6: Tính toán kết cấu mố, trụ, móng
+ Lập mô hình vật liệu và hình học
+ Khai báo tải trọng
+ Tổ hợp tải trọng
+ Chọn phương pháp phân tích và tính toán
+ Thiết kế kết cấu

Ưu Đãi Chung

- 600.000 VNĐ / 01 học viên đối với đối tượng là sinh viên.
- 1.100.000 VNĐ / 01 học viên đối với kỹ sư hoặc người đi làm.

Trung Tâm Ứng Dụng CNTT - ĐH GTVT - CAIT
Phòng 510 nhà A1, Trường ĐH GTVT, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Ứng Dụng CNTT
Điện thoại: (04).37665609
Website: http://cait.utc.edu.vn - Email: cait.info@utc.edu.vn
Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin(CAIT), được đổi tên từ Ban quản lý mạng và máy tính, là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải, có các chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý hệ thống công nghệ thông tin của nhà trường. Nghiên cứu và triển khai các giải pháp CNTT có thể được ứng dụng trong hệ thống thông tin của nhà trường. Nâng cao năng lực khai thác sử dụng Công nghệ thông tin của nhà trường. Quản lý và khai thác các phòng máy tính thực hành, tổ chức săp xếp giờ học thực hành trên máy tính cho sinh viên toàn Trường. Tổ chức nghiên cứu phát triển hạ tầng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong Trường Đại học giao thông vận tải. Định kỳ tổng hợp báo cáo hiện trạng khai thác sử dụng công nghệ thông tin của Trường; tư vấn cho Hiệu trưởng trong các lĩnh vực được phân công. Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác quản lý và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐH Giao thông.
Đồng bộ tài khoản