Phân Tích Kết Cấu Cầu Bằng Chương Trình RM

Trung Tâm Ứng Dụng CNTT - ĐH GTVT - CAIT

Phòng 510 nhà A1, Trường ĐH GTVT, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Phân Tích Kết Cấu Cầu

Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng phân tích, tính toán các bài toán chuyên ngành bằng chương trình RM. Kỹ năng này sẽ hỗ trợ cho sinh viên trong việc tính toán thiết kế đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp cũng như cho các kỹ sư khi phân tích, tính toán kết cấu công trình theo phương pháp phần tử hữu hạn. Chương trình học ứng dụng cụ thể vào kết cấu cầu thi công theo công nghệ hẫng BTCT DƯL là công nghệ phổ biến nhất hiện nay thi công cầu nhịp lớn và mô hình tính cầu giản đơn theo phương pháp mạng dầm.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên, nhân viên, kỹ sư xây dựng...

Thời Lượng

06 buổi (02 giờ/buổi).

Nội Dung Khóa Học Phân Tích Kết Cấu Cầu


- Phần 1 Ứng dụng RM trong tính toán cầu dần giản đơn theo mô hình mạng dầm
+ Mô hình hóa kết cấu cầu giản đơn theo mô hình mạng dầm
+ Tính toán nội lực, ứng suất, chuyển vị của các dầm theo mô hình mạng dầm
+ Tính toán độ vồng căng kéo cáp DƯL
- Phần 2 Ứng dụng RM trong tính toán cầu đúc hẫng cân bằng
+ Giới thiệu cách lựa chọn các thông số hình học cầu BTCT DƯL thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng: chiều cao dầm, kích thước mặt cắt ngang, hình học cáp DƯL, cáp DƯL và phụ kiện, vật liệu….
+ Giới thiệu các nội dung tính toán thiết kế kết cấu cầu BTCT DƯL theo tiêu chuẩn 22TCN272-05
+ Mô hình, tính toán trên mô đun GP: Mô hình hóa kết cấu cầu: Mô hình hóa hình học, mặt cắt, điều kiện biên, đặt tên nút, phần tử…
+ Mô hình tính toán, phân tích kết cấu trên Mô đun RM: 5 Kiểm toán kết cấu theo các TTGH: TTGH cường độ, sử dụng, đặc biệt
+ Tính toán độ vồng trong thi công

Ưu Đãi Chung

- 600.000 VNĐ / 01 học viên đối với đối tượng là sinh viên.
- 1.100.000 VNĐ / 01 học viên đối với kỹ sư hoặc người đi làm.

Trung Tâm Ứng Dụng CNTT - ĐH GTVT - CAIT
Phòng 510 nhà A1, Trường ĐH GTVT, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Ứng Dụng CNTT
Điện thoại: (04).37665609
Website: http://cait.utc.edu.vn - Email: cait.info@utc.edu.vn
Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin(CAIT), được đổi tên từ Ban quản lý mạng và máy tính, là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải, có các chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý hệ thống công nghệ thông tin của nhà trường. Nghiên cứu và triển khai các giải pháp CNTT có thể được ứng dụng trong hệ thống thông tin của nhà trường. Nâng cao năng lực khai thác sử dụng Công nghệ thông tin của nhà trường. Quản lý và khai thác các phòng máy tính thực hành, tổ chức săp xếp giờ học thực hành trên máy tính cho sinh viên toàn Trường. Tổ chức nghiên cứu phát triển hạ tầng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong Trường Đại học giao thông vận tải. Định kỳ tổng hợp báo cáo hiện trạng khai thác sử dụng công nghệ thông tin của Trường; tư vấn cho Hiệu trưởng trong các lĩnh vực được phân công. Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác quản lý và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐH Giao thông.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản