Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng - LYTC

390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng - LYTC

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh là một trường cao đẳng đa cấp của thành phố Hồ Chí Minh, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phạm vi hoạt động của trường là đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Quy mô đào tạo, mục tiêu và chương trình đào tạo của trường gắn với nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật theo từng cấp, bậc học, đáp ứng về mặt chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tạo khả năng khai thác nguồn lực xã hội của thành phố và các tỉnh lân cận. Đồng thời mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho con em nhân dân và người lao động nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố và khu vực phía Nam.

Cơ Sở Vật Chất Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng - LYTC

Cơ sở vật chất hiện đại với 72 phòng học lý thuyết, 7 phòng học chuyên môn, thí nghiệm, 55 xưởng chuyên ngành, 1 thư viện, 3 phòng phương pháp chuyên đề. Ngoài ra còn trường còn có hội trường, nhà truyền thống, nhà để xe, căn tin, sân bóng đá...

Thông Tin Liên Hệ Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng - LYTC

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84088440567 - 84088457475 - Fax : (84)88118676
E-mail: lytutrong@lytc.edu.vn
Website: http://www.lytc.edu.vn

Đồng bộ tài khoản