Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng - LYTC

390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng tuyển sinh chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử nhằm đào tạo các cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện


- Tham gia thiết kế cung cấp điện cho mạng điện trong công nghiệp và thiết kế dây quấn máy điện.
- Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại thiết bị điện, hệ thống trang bị điện – điện tử và điều khiển tự động cho các máy công nghiệp, hệ thống chiếu sáng công nghiệp và dân dụng.
- Chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu thuộc ngành điện.
- Khai thác, vận hành hệ thống và thiết bị điện tử dân dụng và công nghiệp.
- Thiết kế, chế tạo thiết bị điện tử và chuyển giao công nghệ.
- Tổ chức triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống điện tử dân dụng và công nghiệp.

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng - LYTC
390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
Điện thoại: 84088440567 - 84088457475
Website: http://www.lytc.edu.vn - Email: lytutrong@lytc.edu.vn
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh là một trường cao đẳng đa cấp của thành phố Hồ Chí Minh, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phạm vi hoạt động của trường là đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Quy mô đào tạo, mục tiêu và chương trình đào tạo của trường gắn với nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật theo từng cấp, bậc học, đáp ứng về mặt chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tạo khả năng khai thác nguồn lực xã hội của thành phố và các tỉnh lân cận. Đồng thời mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho con em nhân dân và người lao động nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố và khu vực phía Nam.
Đồng bộ tài khoản