Ngành Công Nghệ Phần Mềm

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng - LYTC

390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Phần Mềm

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng tuyển sinh chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm nhằm đào tạo các cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Phần Mềm


- Phân tích và thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin cho các cơ quan, xí nghiệp vừa và nhỏ.
- Lập trình thành thạo trên các ngôn ngữ.
- Tư vấn, bảo trì và phát triển ứng dụng CNTT trong các cơ quan, xí nghiệp.
- Thiết kế và quản trị website.

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng - LYTC
390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
Điện thoại: 84088440567 - 84088457475
Website: http://www.lytc.edu.vn - Email: lytutrong@lytc.edu.vn
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh là một trường cao đẳng đa cấp của thành phố Hồ Chí Minh, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phạm vi hoạt động của trường là đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Quy mô đào tạo, mục tiêu và chương trình đào tạo của trường gắn với nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật theo từng cấp, bậc học, đáp ứng về mặt chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tạo khả năng khai thác nguồn lực xã hội của thành phố và các tỉnh lân cận. Đồng thời mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho con em nhân dân và người lao động nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố và khu vực phía Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản