Ngành Công Nghệ May

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng - LYTC

390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ May

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng tuyển sinh chuyên ngành Công nghệ may nhằm đào tạo các cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao. Sau tốt nghiệp có khả năng làm việc ở phòng thiết kế, phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và phát triển mẫu các công ty sản xuất kinh doanh và may mặc. Mọi chi tiết đăng ký dự tuyển xin vui lòng liên hệ tại trường.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ May


- Thiết kế sản phẩm và quy trình sản xuất may công nghiệp.
- Lập kế hoạch, quản lý và điều hành sản xuất.
- Tổ chức và quản lý dây chuyền sản xuất xí nghiệp may, thiết kế và phát triển các loại sản phẩm may; quản lý chất lượng trong sản xuất may công nghiệp.
- Khai thác, sử dụng các phần mềm chuyên ngành Coreldraw, AccuMark.

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng - LYTC
390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
Điện thoại: 84088440567 - 84088457475
Website: http://www.lytc.edu.vn - Email: lytutrong@lytc.edu.vn
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh là một trường cao đẳng đa cấp của thành phố Hồ Chí Minh, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phạm vi hoạt động của trường là đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Quy mô đào tạo, mục tiêu và chương trình đào tạo của trường gắn với nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật theo từng cấp, bậc học, đáp ứng về mặt chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tạo khả năng khai thác nguồn lực xã hội của thành phố và các tỉnh lân cận. Đồng thời mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho con em nhân dân và người lao động nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố và khu vực phía Nam.
Đồng bộ tài khoản