Trường CĐ Công Nghệ Và Kinh Tế Công Nghiệp - IETC

Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên

Giới Thiệu Trường CĐ Công Nghệ Và Kinh Tế Công Nghiệp - IETC

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập ngày 27 tháng 3 năm 2006 trên cơ sở Trường Trung học Xây lắp Điện. Là một trong số các trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương đóng quân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Trường là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu. Trong hơn 40 năm qua kể từ ngày thành lập, tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức nhà trường đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, mang lại nhiều thay đổi tích cực, những kết quả đáng khích lệ trong các hoạt động đào tạo, NCKH, phát triển đội ngũ, phát triển cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Sứ mạng của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp được xác định rõ ràng, phù hợp với chức năng và nguồn lực của nhà trường, nó gắn kết chặt chẽ với nhu cầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước và được phổ biến công khai dưới nhiều hình thức. Các mục tiêu của nhà trường được qui định cụ thể, được định kỳ xem xét, điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế của trường trong từng năm học và được cụ thể hóa trong các văn bản kế hoạch chiến lược phát triển trung và dài hạn. Mục tiêu giáo dục của trường có sự thống nhất cao giữa các cấp Ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể, và được tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, viên chức và sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, sinh hoạt đầu khóa, các tài liệu giới thiệu về trường. Nhà trường có cơ cấu tổ chức được thực hiện theo đúng điều lệ trường Cao đẳng, được thể chế hóa bằng hệ thống văn bản, linh động trong hoạt động và phù hợp với thực tế. Quy chế tổ chức và hoạt động được qui định rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy mối quan hệ giữa các đơn vị nhằm phục vụ mục tiêu chung. Đội ngũ cán bộ quản lý trong các đơn vị có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, năng động và sáng tạo trong công việc.

Cơ Sở Vật Chất Trường CĐ Công Nghệ Và Kinh Tế Công Nghiệp - IETC

Số phòng và diện tích phòng đủ để đáp ứng cho cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu. Tất cả các máy tính của bộ phận hành chính cũng như dành cho giảng viên nghiên cứu và sinh viên thực tập đều được nối mạng và được kết nối Internet có dây và không dây.

Thông Tin Liên Hệ Trường CĐ Công Nghệ Và Kinh Tế Công Nghiệp - IETC

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Công Nghiệp
Trụ sở chính: Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên
Tel: 02803866183
Hotline: 0983084565 - 0948849981
Fax: 02803866234
Email: cnktcn@gmail.com
Website: http://www.ietc.edu.vn

Đồng bộ tài khoản