Ngành Tài Chính Ngân Hàng - Hệ CĐ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Trang bị cho sinh viên kiến thức và ứng dụng kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán vào phân tích và đầu tư chứng khoán, nghiệp vụ môi giới của các công ty chứng khoán; nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư, kiến thức về các công cụ khác trên thị trường phái sinh, luật chứng khoán...Sinh viên nắm vững kiến thức và ứng dụng kiến thức chuyên môn để có thể phân tích – hoạch định những rủi ro của một dự án đầu tư, khả năng thống kê, phân tích và thẩm định các dự án đầu tư tài chính, phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh khác. Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhiệm được các chức danh nhân viên tác nghiệp tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng cũng như các loại hình doanh nghiệp hoạt động về tài chính trong và ngoài nước.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Các học phần bắt buộc: Pháp luật đại cương, Toán cao cấp 1, Toán cao cấp 2, Tin học đại cương,...
+ Các học phần tự chọn: Phát triển kỹ năng cá nhân, Tâm lý kinh doanh

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở khối ngành: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô,...
+ Kiến thức cơ sở ngành: Nguyên lý kế toán, Luật kinh tế, Nguyên lý thống kê kinh tế,...
+ Kiến thức ngành (kể cả chuyên ngành): Tài chính doanh nghiệp I, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Quản trị dự án đầu tư,...
+ Kiến thức chuyên ngành: Chuyên ngành Ngân hàng, Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
+ Kiến thức bổ trợ: Tin học ứng dụng, Tiếng Anh chuyên ngành 1, Tiếng Anh chuyên ngành 2,...
+ Thực tập tốt nghiệp

Trường CĐ Công Nghệ Và Kinh Tế Công Nghiệp - IETC
Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên
Người liên hệ: Trường CĐ Công Nghệ Và Kinh Tế Công Nghi
Điện thoại: 02803866183
Website: http://www.ietc.edu.vn - Email: cnktcn@gmail.com
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập ngày 27 tháng 3 năm 2006 trên cơ sở Trường Trung học Xây lắp Điện. Là một trong số các trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương đóng quân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Trường là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu. Trong hơn 40 năm qua kể từ ngày thành lập, tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức nhà trường đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, mang lại nhiều thay đổi tích cực, những kết quả đáng khích lệ trong các hoạt động đào tạo, NCKH, phát triển đội ngũ, phát triển cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Sứ mạng của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp được xác định rõ ràng, phù hợp với chức năng và nguồn lực của nhà trường, nó gắn kết chặt chẽ với nhu cầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước và được phổ biến công khai dưới nhiều hình thức. Các mục tiêu của nhà trường được qui định cụ thể, được định kỳ xem xét, điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế của trường trong từng năm học và được cụ thể hóa trong các văn bản kế hoạch chiến lược phát triển trung và dài hạn. Mục tiêu giáo dục của trường có sự thống nhất cao giữa các cấp Ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể, và được tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, viên chức và sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, sinh hoạt đầu khóa, các tài liệu giới thiệu về trường. Nhà trường có cơ cấu tổ chức được thực hiện theo đúng điều lệ trường Cao đẳng, được thể chế hóa bằng hệ thống văn bản, linh động trong hoạt động và phù hợp với thực tế.
  • » Xem thêm
    • Quy chế tổ chức và hoạt động được qui định rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy mối quan hệ giữa các đơn vị nhằm phục vụ mục tiêu chung. Đội ngũ cán bộ quản lý trong các đơn vị có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, năng động và sáng tạo trong công việc.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản