Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng - Hệ CĐ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật XD

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân cao đẳng Công nghệ xây có thể làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng cơ bản, công ty tư vấn thiết kế xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng... với các chức danh kỹ thuật viên, giám sát thi công, nhân viên, cán sự phòng kỹ thuật, kế hoạch, phòng dự án... và có thể làm công tác quản lý các tổ, đội sản xuất, thi công xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật XD


- Kiến thức chung: Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có kiến thức cơ bản pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nắm vững kiến thức cơ bản về toán học, vật lý, hoá học đại cương làm cơ sở để tiếp thu tốt những kiến thức cơ sở và chuyên ngành, đồng thời có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
- Kiến thức chuyên ngành:
+ Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc, biết cách vận hành sửa chữa và sử dụng các thiết bị, dụng cụ, máy đo đạc. Biết cách đo đạc thu thập các số liệu, xử lý kết quả đo được. Nắm được phương pháp thí nghiệm xác định một số tính chất cơ bản của đất, đá, vật liệu chủ yếu dùng trong xây dựng.
+ Nắm được các qui trình, qui phạm trong vẽ kỹ thuật các chi tiết, kết cấu công trình nói chung, công trình dân dụng và công nghiệp nói riêng.
+ Có kiến thức về vật liệu xây dựng, cơ học lý thuyết, sức bền vật liệu, trắc địa, địa chất công trình, cơ học đất, cơ học kết cấu, kết cấu thép -gỗ, kết cấu bê tông cốt thép, nền móng công trình, cấp thoát nước, máy xây dựng, kiến trúc dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật và tổ chức thi công, dự toán...

Trường CĐ Công Nghệ Và Kinh Tế Công Nghiệp - IETC
Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên
Người liên hệ: Trường CĐ Công Nghệ Và Kinh Tế Công Nghi
Điện thoại: 02803866183
Website: http://www.ietc.edu.vn - Email: cnktcn@gmail.com
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập ngày 27 tháng 3 năm 2006 trên cơ sở Trường Trung học Xây lắp Điện. Là một trong số các trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương đóng quân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Trường là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu. Trong hơn 40 năm qua kể từ ngày thành lập, tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức nhà trường đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, mang lại nhiều thay đổi tích cực, những kết quả đáng khích lệ trong các hoạt động đào tạo, NCKH, phát triển đội ngũ, phát triển cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Sứ mạng của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp được xác định rõ ràng, phù hợp với chức năng và nguồn lực của nhà trường, nó gắn kết chặt chẽ với nhu cầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước và được phổ biến công khai dưới nhiều hình thức. Các mục tiêu của nhà trường được qui định cụ thể, được định kỳ xem xét, điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế của trường trong từng năm học và được cụ thể hóa trong các văn bản kế hoạch chiến lược phát triển trung và dài hạn. Mục tiêu giáo dục của trường có sự thống nhất cao giữa các cấp Ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể, và được tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, viên chức và sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, sinh hoạt đầu khóa, các tài liệu giới thiệu về trường. Nhà trường có cơ cấu tổ chức được thực hiện theo đúng điều lệ trường Cao đẳng, được thể chế hóa bằng hệ thống văn bản, linh động trong hoạt động và phù hợp với thực tế.
  • » Xem thêm
    • Quy chế tổ chức và hoạt động được qui định rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy mối quan hệ giữa các đơn vị nhằm phục vụ mục tiêu chung. Đội ngũ cán bộ quản lý trong các đơn vị có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, năng động và sáng tạo trong công việc.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản