Trường Đại Học Hòa Bình - Hà Nội - HBUNIV

Phố Bùi Xuân Phái, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Trường Đại Học Hòa Bình - Hà Nội - HBUNIV

Trường Đại học Hòa Bình được thành lập với sứ mạng: huy động nguồn lực trong xã hội, tham gia đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực theo yêu cầu của xã hội trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài chính ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, dịch vụ cộng đồng và một số lĩnh vực mũi nhọn khác nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao mặt bằng dân trí, đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân. Tầm nhìn sau 2020: lãnh đạo nhà Trường hướng tới xây dựng một mô hình đại học tư kiểu mẫu trong tương lai gần. Trường sẽ là nơi đào tạo bồi dưỡng và rèn luyện cho thế hệ trẻ thành đạt trên con đường lập nghiệp. Trường hoạt động theo luật giáo dục, luật giáo dục Đại học, Điều lệ trường đại học và theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học tư thục. Trường không đặt mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận lên hàng đầu mà mục tiêu trên hết là chất lượng giảng dạy, học tập, vì sự tiến bộ của người học, đặc biệt là ưu tiên con em các gia đình nghèo và dân tộc thiểu số.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Hòa Bình - Hà Nội - HBUNIV

Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho những năm học tiếp theo, năm 2009, Trường phối hợp với Công ty TNHH Phương Đông xây dựng Trường tại khu đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội và lấy nơi đây là cơ sở đào tạo chính với diện tích là 0.45 ha. Đúng ngày 17/02/2009, Hiệu trưởng cùng 4 đơn vị đào tạo gồm các Khoa: Công nghệ thông tin; Điện tử viễn thông; Mỹ thuật công nghiệp; Quan hệ công chúng và truyền thông và đại diện cán bộ của Phòng Đào Tạo, Phòng Hành chính-Tổng hợp và toàn bộ phòng Kế hoạch – Tài chính đã di chuyển từ địa chỉ 216 (km9) Nguyễn Trãi, Thanh Xuân về Lô CC2, Khu đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội chính thức làm việc và thực hiện công tác đào tạo tại đây. Còn Khoa Tài chính kế toán vẫn tiếp tục đào tạo tại cơ sở 216 (km9) Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Đến đầu tháng 12/2010, việc đầu tư cơ sở vật chất của Trường tại Lô CC2, Khu đô thị Mỹ Đình II đã hoàn tất, khu nhà 3 tầng gồm: Khu giảng đường; Phòng máy mới; Hội trường…đã được lắp đặt đầy đủ đảm bảo cho việc học và dạy của toàn Trường. Chính vì thế, ngày 17/2/2010 Hiệu trưởng đã phê duyệt kế hoạch di chuyển Khoa TCKT của Trường tại 216(km 9) Nguyễn Trãi, Thanh Xuân về Lô CC2, Khu đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội và bàn giao toàn bộ khu giảng đường tại Nguyễn Trãi cho Viện KHKT Bảo hộ lao động. Và như vậy, đúng ngày 20/12/2010 Trường ta đã quy về một mối với cơ sở đào tạo khá khang trang và duy nhất tại Lô CC2, Khu đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Hòa Bình - Hà Nội - HBUNIV

Trường Đại Học Hòa Bình - Hà Nội
Địa Chỉ: Phố Bùi Xuân Phái, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện Thoại: (04) 3787.1904 - (04) 3787.1905
Fax: (04).3787.1903
Email: hbu@moet.edu.vn
Website: www.hbuniv.edu.vn

Đồng bộ tài khoản