Công Nghệ Đa Phương Tiện (Hệ ĐH)

Trường Đại Học Hòa Bình - Hà Nội - HBUNIV

Phố Bùi Xuân Phái, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Đa Phương Tiện

Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ đa phương tiện trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, truyền thông, mỹ thuật, kiến trúc, các nguyên tắc thiết kế và sáng tạo, cùng với các kỹ thuật và công cụ thiết kế để tạo ra các ứng dụng đa phương tiện, đáp ứng được các nhiệm vụ và yêu cầu phát triển đa dạng, nhanh chóng của ngành Công nghệ đa phương tiện cũng như của nhiều ngành liên quan khác. Trên cơ sở đó, phát triển khả năng sáng tạo để sinh viên có thể tiếp tục phát triển chuyên môn, nghiên cứu chuyên sâu và đạt được những kỹ năng, sáng tạo mới ở mức cao hơn, nắm vững những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, truyền thông, mỹ thuật, kiến trúc.

Đối Tượng Tham Gia

Theo yêu cầu tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Đa Phương Tiện


135 tín chỉ. Một số môn chuyên ngành cơ bản:
- Xử lý ảnh
- Truyền thông đa phương tiện
- Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
- Lập trình hướng đối tượng
- Nhập môn Cơ sở dữ liệu
- Đồ họa máy tính
- Hình họa và Vẽ kỹ thuật
- Nhập môn kỹ nghệ phần mềm
- Nhập môn Mạng máy tính
- Thiết bị truyền thông đa phương tiện
- Pháp luật cho công nghệ thông tin và truyền thông
- Kỹ năng thuyết trình
- Nén dữ liệu
- Giao diện người- máy tính
- Bảo mật truyền thông đa phương tiện
- Mỹ thuật đa phương tiện
- Thiết kế và lập trình tương tác
- Cơ sở dữ liệu đa phương tiện
- Cơ sở tạo hình
- Điều khiển mô hình 3D

Trường Đại Học Hòa Bình - Hà Nội - HBUNIV
Phố Bùi Xuân Phái, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Đại Học Hòa Bình - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3787.1904 - (04) 3787.1905
Website: http://hbuniv.edu.vn - Email: hbu@moet.edu.vn
Trường Đại học Hòa Bình được thành lập với sứ mạng: huy động nguồn lực trong xã hội, tham gia đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực theo yêu cầu của xã hội trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài chính ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, dịch vụ cộng đồng và một số lĩnh vực mũi nhọn khác nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao mặt bằng dân trí, đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân. Tầm nhìn sau 2020: lãnh đạo nhà Trường hướng tới xây dựng một mô hình đại học tư kiểu mẫu trong tương lai gần. Trường sẽ là nơi đào tạo bồi dưỡng và rèn luyện cho thế hệ trẻ thành đạt trên con đường lập nghiệp. Trường hoạt động theo luật giáo dục, luật giáo dục Đại học, Điều lệ trường đại học và theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học tư thục. Trường không đặt mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận lên hàng đầu mà mục tiêu trên hết là chất lượng giảng dạy, học tập, vì sự tiến bộ của người học, đặc biệt là ưu tiên con em các gia đình nghèo và dân tộc thiểu số.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản