Ngành Công Nghệ Thông Tin (LT CĐ-ĐH)

Trường Đại Học Hòa Bình - Hà Nội - HBUNIV

Phố Bùi Xuân Phái, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin

Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ thông tin, định hướng về công nghệ, kỹ thuật và ứng dụng CNTT. Sinh viên được đào tạo kỹ năng thực hành cao trong hầu hết các lĩnh vực của Công nghệ thông tin, hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới, có kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tham mưu tư vấn và thực hiện nhiệm vụ với tư cách như một chuyên viên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin của xã hội. Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học tập sau đại học, nghiên cứu nâng cao trình độ. Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền, có tinh thần làm việc theo nhóm.

Đối Tượng Tham Gia

Theo yêu cầu tuyển sinh của trường

Thời Lượng

1.5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin


30 tín chỉ. Một số môn cơ bản:
- Anh văn chuyên ngành
- Cơ - nhiệt ( Vật lý I)
- Điện Từ Quang ( Vật lý II)
- Tin học cơ sở
- Bổ sung về Toán
- Kiến trúc máy tính và bảo trì thiết bị
- Lập trình hướng đối tượng
- Phân tích thiết kế hướng đối tượng
- Hệ cơ sở dữ liệu phân tán
- Khai phá dữ liệu Web
- Khai thác phần mềm ứng dụng
- Thực tập chuyên ngành
- Project (bài tập lớn)
....

Trường Đại Học Hòa Bình - Hà Nội - HBUNIV
Phố Bùi Xuân Phái, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Đại Học Hòa Bình - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3787.1904 - (04) 3787.1905
Website: http://hbuniv.edu.vn - Email: hbu@moet.edu.vn
Trường Đại học Hòa Bình được thành lập với sứ mạng: huy động nguồn lực trong xã hội, tham gia đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực theo yêu cầu của xã hội trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài chính ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, dịch vụ cộng đồng và một số lĩnh vực mũi nhọn khác nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao mặt bằng dân trí, đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân. Tầm nhìn sau 2020: lãnh đạo nhà Trường hướng tới xây dựng một mô hình đại học tư kiểu mẫu trong tương lai gần. Trường sẽ là nơi đào tạo bồi dưỡng và rèn luyện cho thế hệ trẻ thành đạt trên con đường lập nghiệp. Trường hoạt động theo luật giáo dục, luật giáo dục Đại học, Điều lệ trường đại học và theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học tư thục. Trường không đặt mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận lên hàng đầu mà mục tiêu trên hết là chất lượng giảng dạy, học tập, vì sự tiến bộ của người học, đặc biệt là ưu tiên con em các gia đình nghèo và dân tộc thiểu số.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản