Ngành Hệ Thống Thông Tin (LT CĐ-ĐH)

Trường Đại Học Hòa Bình - Hà Nội - HBUNIV

Phố Bùi Xuân Phái, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Hệ Thống Thông Tin

Mục tiêu gắn liền với sự phát triển của xã hội về lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông (Information & Communication Technology). Sinh viên ngành hệ thống thông tin sẽ được cung cấp những kiến thức phù hợp với việc xây dựng và phát triển những hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục điện tử, thương mại điện tử, chính phủ điện tử, các hệ thống thông tin địa lý (GIS), tích hợp các giải pháp hệ thống, tư vấn/xây dựng các hệ thống thông tin theo đặc thù phục vụ các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp,…. Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Hệ thống thông tin:
- Kiến thức cơ bản của lĩnh vực Công nghệ thông tin
- Kiến thức về thiết kế, quản lý, triển khai các hệ thống thông tin.
- Kiến thức về khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức từ những kho dữ liệu.
- Kiến thức về tích hợp các công nghệ, hệ thống đã có để đưa ra những hệ thống mới.
Sinh viên được đào tạo kỹ năng ứng dụng các công nghệ mới trong CNTT để giải quyết các bài toán thực tế, có khả năng hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới. Chú trọng kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp.

Đối Tượng Tham Gia

Theo qui chế của Bộ GD & ĐT và của Trường

Thời Lượng

1,5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Hệ Thống Thông Tin


29 tín chỉ, chưa kể kiến thức Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – an ninh. Một số môn chuyên ngành cơ bản:
- Tiếng Anh chuyên ngành
- Bổ sung về Toán Giải tích
- Cơ - nhiệt ( Vật lý I)
- Điện Từ Quang ( Vật lý II)
- Tin học cơ sở C
- Thực hành HTTT1 (PTTKHTTT và đánh giá hiệu năng)
- Thực hành HTTT2 (Quản trị dự án HTTT)
- Phân tích và xử lý dữ liệu thống kê
- Khai phá dữ liệu
- Tích hợp hệ thống
- Các hệ thống lưu trữ lớn
....

Trường Đại Học Hòa Bình - Hà Nội - HBUNIV
Phố Bùi Xuân Phái, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Đại Học Hòa Bình - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3787.1904 - (04) 3787.1905
Website: http://hbuniv.edu.vn - Email: hbu@moet.edu.vn
Trường Đại học Hòa Bình được thành lập với sứ mạng: huy động nguồn lực trong xã hội, tham gia đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực theo yêu cầu của xã hội trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài chính ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, dịch vụ cộng đồng và một số lĩnh vực mũi nhọn khác nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao mặt bằng dân trí, đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân. Tầm nhìn sau 2020: lãnh đạo nhà Trường hướng tới xây dựng một mô hình đại học tư kiểu mẫu trong tương lai gần. Trường sẽ là nơi đào tạo bồi dưỡng và rèn luyện cho thế hệ trẻ thành đạt trên con đường lập nghiệp. Trường hoạt động theo luật giáo dục, luật giáo dục Đại học, Điều lệ trường đại học và theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học tư thục. Trường không đặt mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận lên hàng đầu mà mục tiêu trên hết là chất lượng giảng dạy, học tập, vì sự tiến bộ của người học, đặc biệt là ưu tiên con em các gia đình nghèo và dân tộc thiểu số.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản