Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định - NUTE

Đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ , Quận TP. Nam Định, Nam Định

Khóa Học Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định - NUTE

Giới Thiệu Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định - NUTE

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định được thành lập theo quyết định số 05/2006/QĐ - TTg ngày 05 tháng 01 năm 2006 của thủ tướng chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định. Trường là đơn vị trực thuộc bộ lao động thương binh và xã hội, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo của bộ giáo dục và đào tạo chịu sự quản lý về hành chính theo lãnh thổ của UBND tỉnh Nam Định. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định tiền thân là Trường Trung Học Công Nghiệp Nam Hà được thành lập theo quyết định số 1263 BCNN/KB-1 ngày 21 tháng 12 năm 1966 của bộ công nghiệp nặng, có nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung cấp kỹ thuật. Năm 1971 trường thuộc tổng cục đào tạo công nhân kỹ thuật theo quyết định số 171/TTg ngày 16 tháng 6 năm 1971 của thủ tướng chính phủ, làm nhiệm vụ đào tạo giáo viên dạy nghề. Năm 1978 trường thuộc bộ giáo dục và đào tạo, tiếp tục làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề. Từ ngày 01 tháng 7 năm 1998 đến nay trường thuộc bộ lao động thương binh và xã hội, tiếp tục làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề. Từ năm 1992-1999 theo quyết định số 1395/TH-DN ngày 13/7/1992 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo, trường được phép đào tạo thí điểm GVDN trình độ cao đẳng. Trường Sư Phạm Kỹ Thuật 2 Nam Định theo quyết định số 130/1999/QĐ-TTg ngày 28/05/1999 của thủ tướng chính phủ, chính thức nhận nhiệm vụ đào tạo GVDN trình độ cao đẳng. Ngày 05 tháng 01 năm 2006 trường chính thức được nâng cấp thành Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo và bồi dưỡng hàng vạn cán bộ kỹ thuật, giáo viên dạy nghề, công nhân kỹ thuật phục vụ có hiệu quả cho ngành dạy nghề và các ngành kinh tế quốc dân khác trong phạm vi cả nước. Trường đã khắc phục khó khăn nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã được Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng ba (năm 1986) - Cờ thi đua luân lưu của chính phủ (năm 1995) - Huân chương lao động hạng nhì (năm 1996) - Huân chương lao động hạng nhất (năm 2000) - Huân chương lao động hạng ba tặng cho ĐTNCSHCM (năm 2001) - Bằng khen tặng cho công đoàn trường(năm 2002) - Cờ thi đua của thủ tướng chính phủ (năm 2010) - Cờ thi đua của tổng liên đoàn lao động Việt Nam (năm 2011).

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định - NUTE

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định hiện đang đóng tại đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, TP. Nam Định. Cách Hà Nội 90 km về phía đông. Hàng năm Nhà trường đầu tư hàng chục tỷ đồng cho cơ sở vật chất và thiết bị, được thụ hưởng các dự án lớn của Đức và Bỉ, đáp ứng tốt về cơ sở vật chất và thiết bị cho đào tạo của trường. Hiện nhà trường có trên 40 phòng học lý thuyết, mạng Internet kết nối 850 máy tính cá nhân, máy chủ phục vụ học tập và NCKH, gần 100 phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, trong đó có các phòng thí nghiệm chuyên dùng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cơ khí, điện điện tử.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định - NUTE

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định
Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: (0350)3645194 - 3649460
Fax: (0350)3637994
Website: www.nute.edu.vn

Đồng bộ tài khoản