Ngành Khoa Học Máy Tính Bậc Đại Học

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định - NUTE

Đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ , Quận TP. Nam Định, Nam Định

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Máy Tính

Khoa học máy tính là ngành khoa học nền tảng cho các ngành khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đây là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng các vấn đề đang được cả thế giới quan tâm như: Làm sao để máy tính thông minh hơn? Làm sao để các hệ thống máy tính có thể học và giải được các bài toán như con người? Làm sao để máy tính có thể hiểu được ngôn ngữ tự nhiên. Ngành khoa học máy tính là một ngành thuộc khoa công nghệ thông tin của trường đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định đang giảng dạy. Sinh viên theo học chương trình này sẽ được đào tạo về các lĩnh vực và công nghệ mới nhất trong khoa học máy tính như: Thiết kế trò chơi, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tính toán song song và phân tán, lập trình tri thức, phân tích thống kê số liệu. Những kiến thức này sẽ giúp cho sinh viên có được một chỗ đứng vững chắc trên con đường lập nghiệp trong tương lai.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Máy Tính


- Giáo dục đại cương.
- Giáo dục chuyên ngành.
+ Cơ sở dữ liệu quan hệ.
+ Thực hành khai thác phần mềm văn phòng.
+ Kiến trúc máy tính.
+ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
+ Thực hành khai thác phần mềm đồ họa.
+ Toán rời rạc.
+ SQL Server.
+ Lập trình hướng đối tượng .
+ Ngôn ngữ hình thức.
+ Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
+ Lập trình hướng đối tượng nâng cao .
+ Quản trị mạng.
+ Lập trình mạng .
+ Mạng máy tính.
+ Phương pháp số.
+ Nguyên lý hệ điều hành.
+ Nhập môn trí tuệ nhân tạo.
+ Xử lý tín hiệu số.
+ Truyền số liệu.
+ Xử lý ảnh.
+ Bảo mật thông tin.
+ Hệ điều hành LINUX.
+ Thiết kế mạng.
+ Lập trình mã nguồn mở.

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định - NUTE
Đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ , Quận TP. Nam Định, Nam Định
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (0350)3645194 - 3649460
Website: http://www.nute.edu.vn -
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định được thành lập theo quyết định số 05/2006/QĐ - TTg ngày 05 tháng 01 năm 2006 của thủ tướng chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định. Trường là đơn vị trực thuộc bộ lao động thương binh và xã hội, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo của bộ giáo dục và đào tạo chịu sự quản lý về hành chính theo lãnh thổ của UBND tỉnh Nam Định. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định tiền thân là Trường Trung Học Công Nghiệp Nam Hà được thành lập theo quyết định số 1263 BCNN/KB-1 ngày 21 tháng 12 năm 1966 của bộ công nghiệp nặng, có nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung cấp kỹ thuật. Năm 1971 trường thuộc tổng cục đào tạo công nhân kỹ thuật theo quyết định số 171/TTg ngày 16 tháng 6 năm 1971 của thủ tướng chính phủ, làm nhiệm vụ đào tạo giáo viên dạy nghề. Năm 1978 trường thuộc bộ giáo dục và đào tạo, tiếp tục làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề. Từ ngày 01 tháng 7 năm 1998 đến nay trường thuộc bộ lao động thương binh và xã hội, tiếp tục làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề. Từ năm 1992-1999 theo quyết định số 1395/TH-DN ngày 13/7/1992 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo, trường được phép đào tạo thí điểm GVDN trình độ cao đẳng. Trường Sư Phạm Kỹ Thuật 2 Nam Định theo quyết định số 130/1999/QĐ-TTg ngày 28/05/1999 của thủ tướng chính phủ, chính thức nhận nhiệm vụ đào tạo GVDN trình độ cao đẳng. Ngày 05 tháng 01 năm 2006 trường chính thức được nâng cấp thành Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo và bồi dưỡng hàng vạn cán bộ kỹ thuật, giáo viên dạy nghề, công nhân kỹ thuật phục vụ có hiệu quả cho ngành dạy nghề và các ngành kinh tế quốc dân khác trong phạm vi cả nước.
  • » Xem thêm
    • Trường đã khắc phục khó khăn nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã được Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng ba (năm 1986) - Cờ thi đua luân lưu của chính phủ (năm 1995) - Huân chương lao động hạng nhì (năm 1996) - Huân chương lao động hạng nhất (năm 2000) - Huân chương lao động hạng ba tặng cho ĐTNCSHCM (năm 2001) - Bằng khen tặng cho công đoàn trường(năm 2002) - Cờ thi đua của thủ tướng chính phủ (năm 2010) - Cờ thi đua của tổng liên đoàn lao động Việt Nam (năm 2011).
Đồng bộ tài khoản