Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội - HUC

418 Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội - HUC

Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội được thành lập ngày 26/3/1959, theo Quyết định số 134/VH-QĐ của Bộ Văn hoá (Nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trong quá trình phát triển của mình, trường đã trải qua những giai đoạn lịch sử như sau: Giai đoạn 1 - Từ 1959 đến 1960
Trường mang tên “Trường Cán bộ văn hoá”. Nhiệm vụ của trường khi đó là bồi dưỡng kiến thức, chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ văn hoá. Giai đoạn 2 - Từ tháng 8/1960 đến 1977 Trường được đổi tên thành trường “Lý luận nghiệp vụ văn hoá” theo quyết định số 127/VHQĐ của Bộ Văn hoá. Giai đoạn 3 - Từ 5/9/1977 đến 1982 Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng nghiệp vụ văn hoá theo quyết định số 246/CP của Thủ tướng Chính phủ với chức năng đào tạo cao đẳng các ngành nghiệp vụ văn hoá. Giai đoạn 4 - Từ 4/9/1982 đến nay Trường một lần nữa được nâng cấp thành trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội theo quyết định số 228/TC-QĐ của Thủ tướng Chính phủ. Chức năng của trường là đào tạo các cán bộ thư viện, cán bộ bảo tồn bảo tàng, phát hành sách, văn hoá du lịch và những người tổ chức hoạt động văn hoá. Chức năng của trường cũng như các trường đại học khác, Đại học Văn hóa Hà Nội thực hiện hai chức năng chính: Đào tạo và nghiên cứu khoa học. Chuyên ngành đào tạo: Ngành Bảo tàng, Ngành Phát hành Xuất bản phẩm, Ngành Văn hoá Dân tộc, Ngành Quản lý Văn hoá, Ngành Văn hoá Du lịch, Ngành Thư viện - Thông tin, Ngành Văn hoá học, Ngành sáng tác và lý luận, phê bình văn học. Hướng phát triển của trường những năm tới: Tiếp tục giữ vững mô hình đào tạo kết hợp nghiên cứu khoa học, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu lớn về văn hoá nói chung, về khoa học quản lý và nghiệp vụ văn hoá nói riêng của cả nước.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội - HUC

Phòng học rộng rãi, thoáng mát. Nhà trường còn sử dụng các thiết bị tiên tiến trong quá trình giảng dạy: máy chiếu,...Ngoài ra thư viện nhà trường có 1 số lượng lớn sách phục vụ cho nhu cầu học tập của các bạn sinh viên. Đội ngũ giáo viên là những người nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội - HUC

Đại Học Văn Hóa Hà Nội
Địa chỉ: 418 Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4)38511971
Fax:(84-4)35141629
Email: daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn
Website: http://huc.edu.vn

Đồng bộ tài khoản