Cử Nhân Khoa Học Thư Viện

Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội - HUC

418 Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Thư Viện

Chương trình giáo dục đại học trình độ đại học ngành Khoa học Thư viện nhằm đào tạo nhân lực thư viện có trình độ lý luận và năng lực thực hiện, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ trong thư viện và cơ quan thông tin. Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Khoa học Thư viện phải đạt được các yêu cầu sau:
- Kiến thức:
+ Nắm vững kiến thức về nghiệp vụ thư viện học và các ngành khoa học liên quan.
- Kỹ năng:
+ Có kỹ năng thực hành thành thạo các hoạt động nghiệp vụ thư viện: Xây dựng và phát triển nguồn tin, tổ chức kho và bảo quản tài liệu, xử lý thông tin – tài liệu, tổ chức bộ máy tra cứu, Xây dựng các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện, tổ chức phục vụ người đọc, người dùng tin, Marketing, quảng bá hình ảnh thư viện, hợp tác, chia sẻ nguồn lực thông tin.
+ Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng giao tiếp nói và viết, cẩn thận, Kỹ năng học tập suốt đời.
+ Thành thạo tin học văn phòng và tin học trong hoạt động thư viện
+ Sử dụng tốt tiếng Anh ở trình độ C.
- Sau khi tốt nghiệp cử nhân Thư viện học có thể làm việc ở: Các Trung tâm học liệu (Learning Resource Center), Cơ quan thông tin – thư viện của các Bộ, Ngành, Viện nghiên cứu, hệ thống thư viện các trường phổ thông, thư viện quân đội, hệ thống thư viện công cộng, trong các cơ sở đào tạo (làm giảng viên giảng dạy thông tin – thư viện tại các Trường Cao đẳng, Đại học,…), trong các công ty, doanh nghiệp chuyên hoạt động về lĩnh vực thông tin – thư viện (kinh doanh và cung cấp tài liệu, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị thư viện: máy tính, cổng từ, camera, mã vạch…), trong thư viện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các dự án,...trong các công ty, doanh nghiệp khác (đặc biệt là mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ): các công việc liên quan tới tin học văn phòng, quản trị mạng máy tính,...trong các cơ quan văn hoá, các mô hình câu lạc bộ văn hoá – nghệ thuật, điểm bưu điện văn hoá,...trong các cơ quan lưu trữ, bảo tàng.
- Khả năng học tập, nâng cao trình độ: Học thạc sỹ, tiến sỹ trong và ngoài nước, tham gia nghiên cứu khoa học về thư viện

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội

Thời Lượng

Theo quy định của ngành Khoa Học Thư Viện hệ Đại học

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Thư Viện


- Thực hành thành thạo các hoạt động nghiệp vụ thư viện: Xây dựng và phát triển nguồn tin, Tổ chức kho và bảo quản tài liệu, Xử lý thông tin – tài liệu, Tổ chức bộ máy tra cứu, Xây dựng các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện, Tổ chức phục vụ người đọc, người dùng tin, Marketing, quảng bá hình ảnh thư viện, hợp tác, chia sẻ nguồn lực thông tin.
- Kiến thức về nghiệp vụ thư viện học và các ngành khoa học

Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội - HUC
418 Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Đại Học Văn Hóa Hà Nội
Điện thoại: (84-4)38511971
Website: http://huc.edu.vn - Email: daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn
Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội được thành lập ngày 26/3/1959, theo Quyết định số 134/VH-QĐ của Bộ Văn hoá (Nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trong quá trình phát triển của mình, trường đã trải qua những giai đoạn lịch sử như sau: Giai đoạn 1 - Từ 1959 đến 1960
Trường mang tên “Trường Cán bộ văn hoá”. Nhiệm vụ của trường khi đó là bồi dưỡng kiến thức, chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ văn hoá. Giai đoạn 2 - Từ tháng 8/1960 đến 1977 Trường được đổi tên thành trường “Lý luận nghiệp vụ văn hoá” theo quyết định số 127/VHQĐ của Bộ Văn hoá. Giai đoạn 3 - Từ 5/9/1977 đến 1982 Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng nghiệp vụ văn hoá theo quyết định số 246/CP của Thủ tướng Chính phủ với chức năng đào tạo cao đẳng các ngành nghiệp vụ văn hoá. Giai đoạn 4 - Từ 4/9/1982 đến nay Trường một lần nữa được nâng cấp thành trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội theo quyết định số 228/TC-QĐ của Thủ tướng Chính phủ. Chức năng của trường là đào tạo các cán bộ thư viện, cán bộ bảo tồn bảo tàng, phát hành sách, văn hoá du lịch và những người tổ chức hoạt động văn hoá. Chức năng của trường cũng như các trường đại học khác, Đại học Văn hóa Hà Nội thực hiện hai chức năng chính: Đào tạo và nghiên cứu khoa học. Chuyên ngành đào tạo: Ngành Bảo tàng, Ngành Phát hành Xuất bản phẩm, Ngành Văn hoá Dân tộc, Ngành Quản lý Văn hoá, Ngành Văn hoá Du lịch, Ngành Thư viện - Thông tin, Ngành Văn hoá học, Ngành sáng tác và lý luận, phê bình văn học. Hướng phát triển của trường những năm tới: Tiếp tục giữ vững mô hình đào tạo kết hợp nghiên cứu khoa học, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu lớn về văn hoá nói chung, về khoa học quản lý và nghiệp vụ văn hoá nói riêng của cả nước.
Đồng bộ tài khoản