Ngành Kinh Doanh Xuất Bản Phẩm

Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội - HUC

418 Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Doanh Xuất Bản Phẩm

Ngành Kinh Doanh Xuất Bản Phẩm của Đại Học Văn Hóa Hà Nội đào tạo cử nhân Kinh doanh xuất bản với mục tiêu:
- Về kiến thức
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học xã hội và nhân văn; kinh tế thị trường định hướng XHCN trong khung chương trình dành cho khối các ngành khoa học xã hội nhân văn và văn hóa nghệ thuật.
+ Nắm vững hệ thống kiến thức nghiệp vụ trong quá trình tổ chức và quản lý kinh doanh xuất bản phẩm (XBP): Nghiên cứu nhu cầu và thị trường XBP, nghiên cứu các mặt hàng XBP, tổ chức khai thác, tuyên truyền, quảng cáo, marketing, sắp xếp, phân loại trưng bày XBP, soạn thảo hợp đồng, thanh quyết toán trong kinh doanh, tổ chức thiết kế kênh phân phối, các hình thức và biện pháp tiêu thụ XBP hiệu quả trên thị trường; Phân tích và quản trị doanh nghiệp kinh doanh XBP.
+ Có kiến thức bổ trợ liên thông với các ngành đào tạo gần của các trường thuộc khối Báo chí – Xuất bản – Truyền thông, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ văn hóa, quản lý văn hóa, quản trị kinh doanh thương mại nói chung.
- Về kỹ năng
+ Kỹ năng cứng: Nắm vững kỹ năng ở tất cả các khâu nghiệp vụ kinh doanh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh doanh xuất bản phẩm (XBP), thực hành thành thạo các thao tác nghiên cứu nhu cầu và thị trường XBP, nghiên cứu các mặt hàng XBP, tổ chức khai thác, tuyên truyền, quảng cáo, marketing, sắp xếp, phân loại trưng bày XBP, hiểu, biết, vận dụng các quy định luật pháp trong lĩnh vực kinh doanh XBP, giải quyết công việc hiệu, quả và đúng pháp luật, soạn thảo hợp đồng, thanh quyết toán trong kinh doanh , tổ chức thiết kế kênh phân phối, các hình thức và biện pháp tiêu thụ XBP hiệu quả trên thị trường, phân tích và quản trị doanh nghiệp kinh doanh XBP, thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, PowerPoint); sử dụng được các phần mềm tin
học trong quản lý bán hàng, Tiếng Anh trình độ C, có khả năng giao tiếp bán hàng thông thường, có khả năng làm việc độc lập, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao, có khả năng độc lập trong nghiên cứu, khả năng tự học và học tập liên tục.
+ Kỹ năng mềm: Có tư duy logic, biết xây dựng kế hoạch và sử dụng thời gian, các nguồn lực, biết lựa chọn những công việc cần ưu tiên và khả năng tổ chức thực hiện một cách khoa học, hiệu quả, biết lắng nghe, thảo luận, thuyết phục, tôn trọng, trợ giúp, chia sẻ, chung sức với các thành viên trong và ngoài đơn vị. Biết tổ chức và điều hành hoạt động nhóm làm việc hiệu quả sẵn sàng hợp tác trong công việc và thiết lập các mối quan hệ công việc với đồng nghiệp và khách hàng, biết sử dụng tổng hợp các kỹ năng trong giao tiếp như: Lắng nghe, đàm phán, đặt câu hỏi, thuyết trình, xử lý các phản hồi của khách hàng và giao tiếp qua điện thoại, biết kết hợp giữa kỹ năng “cứng” và kỹ năng “mềm” trong giải quyết công việc được giao đạt hiệu quả cao.
- Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp: Có thể đảm nhiệm các vị trí công tác tại các cơ quan quản lý Nhà nước (Bộ, Cục, Sở), các Viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, các cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực xuất bản, báo chí truyền thông, văn hóa nghệ thuật trong và ngoài nước.
- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: Sinh viên ngành Kinh doanh XBP sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội

Thời Lượng

Theo quy định của ngành Kinh Doanh Xuất Bản Phẩm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Doanh Xuất Bản Phẩm


- Nghiệp vụ kinh doanh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh doanh xuất bản phẩm (XBP)
- Thực hành các thao tác nghiên cứu nhu cầu và thị trường XBP
- Nghiên cứu các mặt hàng XBP, tổ chức khai thác, tuyên truyền, quảng cáo, marketing, sắp xếp, phân loại trưng bày XBP
- Vận dụng các quy định luật pháp trong lĩnh vực kinh doanh XBP, giải quyết công việc hiệu quả và đúng pháp luật
- Soạn thảo hợp đồng, thanh quyết toán trong kinh doanh
- Tổ chức thiết kế kênh phân phối, các hình thức và biện pháp tiêu thụ XBP hiệu quả trên thị trường
- Phân tích và quản trị doanh nghiệp kinh doanh XBP

Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội - HUC
418 Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Đại Học Văn Hóa Hà Nội
Điện thoại: (84-4)38511971
Website: http://huc.edu.vn - Email: daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn
Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội được thành lập ngày 26/3/1959, theo Quyết định số 134/VH-QĐ của Bộ Văn hoá (Nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trong quá trình phát triển của mình, trường đã trải qua những giai đoạn lịch sử như sau: Giai đoạn 1 - Từ 1959 đến 1960
Trường mang tên “Trường Cán bộ văn hoá”. Nhiệm vụ của trường khi đó là bồi dưỡng kiến thức, chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ văn hoá. Giai đoạn 2 - Từ tháng 8/1960 đến 1977 Trường được đổi tên thành trường “Lý luận nghiệp vụ văn hoá” theo quyết định số 127/VHQĐ của Bộ Văn hoá. Giai đoạn 3 - Từ 5/9/1977 đến 1982 Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng nghiệp vụ văn hoá theo quyết định số 246/CP của Thủ tướng Chính phủ với chức năng đào tạo cao đẳng các ngành nghiệp vụ văn hoá. Giai đoạn 4 - Từ 4/9/1982 đến nay Trường một lần nữa được nâng cấp thành trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội theo quyết định số 228/TC-QĐ của Thủ tướng Chính phủ. Chức năng của trường là đào tạo các cán bộ thư viện, cán bộ bảo tồn bảo tàng, phát hành sách, văn hoá du lịch và những người tổ chức hoạt động văn hoá. Chức năng của trường cũng như các trường đại học khác, Đại học Văn hóa Hà Nội thực hiện hai chức năng chính: Đào tạo và nghiên cứu khoa học. Chuyên ngành đào tạo: Ngành Bảo tàng, Ngành Phát hành Xuất bản phẩm, Ngành Văn hoá Dân tộc, Ngành Quản lý Văn hoá, Ngành Văn hoá Du lịch, Ngành Thư viện - Thông tin, Ngành Văn hoá học, Ngành sáng tác và lý luận, phê bình văn học. Hướng phát triển của trường những năm tới: Tiếp tục giữ vững mô hình đào tạo kết hợp nghiên cứu khoa học, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu lớn về văn hoá nói chung, về khoa học quản lý và nghiệp vụ văn hoá nói riêng của cả nước.
Đồng bộ tài khoản