An Toàn Điện

Viện Năng Suất Và Bảo Trì - Cty CP Năng Suất Xanh

91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học An Toàn Điện

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức hiện đại các về các biện pháp an toàn điện nhằm tổ chức và hình thành một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả trong công nghiệp. Từ đó, học viên có khả năng tham gia triển khai các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc và an toàn khi vận hành các thiết bị điện, đề xuất các giải pháp giám sát tình trạng hư hỏng, bảo trì và sửa chữa kịp thời thiết bị điện.

Đối Tượng Tham Gia

Các nhà quản lý lao động, quản lý sản xuất, các kỹ thuật viên, công nhân trực tiếp sản xuất, bảo trì và các cá nhân có quan tâm đến những nội dung của khóa đào tạo.

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học

Nội Dung Khóa Học An Toàn Điện


- Các khái niệm, biện pháp bảo vệ và làm việc an toàn với thiết bị điện.
- Giới thiệu một số trường hợp rủi ro và không an toàn khi vận hành các thiết bị điện.
- Các sơ đồ bảo vệ an toàn điện
+ Sơ đồ bảo vệ TT (3 pha 5 dây)
+ Sơ đồ bảo vệ TN
+ Sơ đồ bảo vệ TN-C (3 pha 4 dây)
+ Sơ đồ bảo vệ TN-S (3 pha 5 dây)
+ Sơ đồ bảo vệ TN-C-S
+ Sơ đồ bảo vệ IT
- Thiết bị chống dòng rò
+ Bảo vệ dùng thiết bị chống dòng rò (RCD - Residual Current Device)
+ RCCB
+ ELCB
+ RCBO
- Làm việc an toàn với mạng TN-S
+ Bảo vệ chống tiếp xúc điện trực tiếp
+ Bảo vệ chống tiếp xúc điện gián tiếp
+ Bảo vệ dùng thiết bị chống dòng rò (RCD, RCCB, RCBO)
- Bảo trì hệ thống bảo vệ an toàn điện tại nhà máy
+ Kiểm tra, giám sát tình trạng và cài đặt lại hệ thống bảo vệ an toàn điện
+ Chẩn đoán nguyên nhân và xử lý sự cố về hệ thống an toàn điện
- Xử lý và cấp cứu người bị điện giật.
- Phân tích an toàn trong các mạng điện tại Công ty.
- Thảo luận về một số trường hợp không an toàn điện đã xảy ra tại Công ty.
- Thảo luận về các đề xuất những giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc và an toàn khi vận hành các thiết bị điện tại Công ty.

Viện Năng Suất Và Bảo Trì - Cty CP Năng Suất Xanh
91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực Tiếp
Điện thoại: (08) 39484494
Website: http://nangsuatxanh.vn - Email: info@nangsuatxanh.vn
Viện Năng suất và Bảo trì (Công ty cố phần Năng Suất Xanh) chuyên tổ chức các khóa đào tạo về Bảo trì, Năng suất – chất lượng, An toàn – môi trường. Mục đích: Đào tạo với phương pháp “Học để ứng dụng” những công cụ, phương pháp, kỹ thuật Năng Suất – Chất Lượng – Tinh Gọn – Bảo Trì giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng, cắt giảm chi phí, tăng lợi nhuận và hiệu quả sử dụng thiết bị. Nội dung: Quản lý sản xuất, Quản lý chất lượng, Sản xuất tinh gọn, Quản lý bảo trì, Kỹ thuật bảo trì, Quản lý bảo trì bằng máy tính và những công cụ quản trị tiên tiến khác. Lớp học có thể được tổ chức tại doanh nghiệp theo yêu cầu. - Giảng viên nhiều kinh nghiệm thực tế từ các trường đại học lớn. Hơn 200 doanh nghiệp đã tham gia các khóa đào tạo của Viện.
Đồng bộ tài khoản