Quản Lý Cho Quản Đốc Và Tổ Trưởng

Viện Năng Suất Và Bảo Trì - Cty CP Năng Suất Xanh

91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Cho Quản Đốc Và Tổ Trưởng

Khóa học “Quản Lý Cho Quản Đốc Và Tổ Trưởng” cung cấp các kiến thức cơ bản và hiện đại về cách thức quản lý cho Quản đốc và Tổ trưởng, những cán bộ quản lý đóng vai trò mấu chốt trong việc cải tiến và nâng cao năng suất tại công ty. Các kiến thức cơ bản về quản lý sẽ giúp các cán bộ này cải thiện đáng kể hiệu quả công việc của mình.

Đối Tượng Tham Gia

Những người làm công tác quản lý, điều hành, các kỹ thuật viên trong bộ phận sản xuất, tất cả những người quan tâm.

Thời Lượng

32 tiết

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Cho Quản Đốc Và Tổ Trưởng


- Vai trò của Quản đốc và tổ trưởng
- Cách thức ra quyết định
- Kỹ năng truyền đạt
- Quản lý thời gian
- Nhiệm vụ lập kế hoạch của Quản đốc và Tổ trưởng
- Tố chức và giao quyền
- Năng suất lao động và cải tiến
- Quản lý nhân sự của Quản đốc, tổ trưởng
- Quản lý bảo trì thiết bị
- An toàn lao động

Viện Năng Suất Và Bảo Trì - Cty CP Năng Suất Xanh
91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực Tiếp
Điện thoại: (08) 39484494
Website: http://nangsuatxanh.vn - Email: info@nangsuatxanh.vn
Viện Năng suất và Bảo trì (Công ty cố phần Năng Suất Xanh) chuyên tổ chức các khóa đào tạo về Bảo trì, Năng suất – chất lượng, An toàn – môi trường. Mục đích: Đào tạo với phương pháp “Học để ứng dụng” những công cụ, phương pháp, kỹ thuật Năng Suất – Chất Lượng – Tinh Gọn – Bảo Trì giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng, cắt giảm chi phí, tăng lợi nhuận và hiệu quả sử dụng thiết bị. Nội dung: Quản lý sản xuất, Quản lý chất lượng, Sản xuất tinh gọn, Quản lý bảo trì, Kỹ thuật bảo trì, Quản lý bảo trì bằng máy tính và những công cụ quản trị tiên tiến khác. Lớp học có thể được tổ chức tại doanh nghiệp theo yêu cầu. - Giảng viên nhiều kinh nghiệm thực tế từ các trường đại học lớn. Hơn 200 doanh nghiệp đã tham gia các khóa đào tạo của Viện.
Đồng bộ tài khoản