Kỹ Thuật Bảo Trì Cảm Biến Và Mạch Điều Khiển

Viện Năng Suất Và Bảo Trì - Cty CP Năng Suất Xanh

91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Bảo Trì Cảm Biến Và Mạch Điều Khiển

Khóa học “Kỹ Thuật Bảo Trì Cảm Biến Và Mạch Điều Khiển” cung cấp cho học viên những kiến thức về các loại cảm biến, các mạch đo và điều khiển. Đồng thời, giúp học viên đọc và vẽ các sơ đồ nguyên lý mạch điện.

Đối Tượng Tham Gia

Các cán bộ quản lý, kỹ thuật, các kỹ thuật viên, công nhân làm việc có liên quan đến những hệ thống cảm biến và mạch điều khiển và tất cả những người quan tâm.

Thời Lượng

40 tiết

Nội Dung Khóa Học Bảo Trì Cảm Biến Và Mạch Điều Khiển


- Các loại cảm biến
- Các mạch đo và điều khiển
- Đọc và vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện

Viện Năng Suất Và Bảo Trì - Cty CP Năng Suất Xanh
91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực Tiếp
Điện thoại: (08) 39484494
Website: http://nangsuatxanh.vn - Email: info@nangsuatxanh.vn
Viện Năng suất và Bảo trì (Công ty cố phần Năng Suất Xanh) chuyên tổ chức các khóa đào tạo về Bảo trì, Năng suất – chất lượng, An toàn – môi trường. Mục đích: Đào tạo với phương pháp “Học để ứng dụng” những công cụ, phương pháp, kỹ thuật Năng Suất – Chất Lượng – Tinh Gọn – Bảo Trì giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng, cắt giảm chi phí, tăng lợi nhuận và hiệu quả sử dụng thiết bị. Nội dung: Quản lý sản xuất, Quản lý chất lượng, Sản xuất tinh gọn, Quản lý bảo trì, Kỹ thuật bảo trì, Quản lý bảo trì bằng máy tính và những công cụ quản trị tiên tiến khác. Lớp học có thể được tổ chức tại doanh nghiệp theo yêu cầu. - Giảng viên nhiều kinh nghiệm thực tế từ các trường đại học lớn. Hơn 200 doanh nghiệp đã tham gia các khóa đào tạo của Viện.
Đồng bộ tài khoản