Anh Văn Thương Mại Du Lịch

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

689 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Long Toàn, Vũng Tàu

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Anh Văn Thương Mại Du Lịch

- Đào tạo cử nhân ngành Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập. Cụ thể:
- Bảo đảm sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn như biên dịch và thông dịch tiếng Anh trong lĩnh vực thương mại, sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực du lịch.
- Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, bước đầu hình thành năng lực tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ chuyên ngành.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Anh Văn Thương Mại Du Lịch


- Tiếp thị (Marketing)
- Viết và đọc nâng cao
- Tiếng Anh du lịch
- Tiếng Anh thương mại chuyên ngành
- Trung văn
- Viết thư tín trong kinh doanh (business letter writing)
- Dịch nói
- Dịch viết
- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
- Phương pháp nghiên cứu KHGD
- Anh văn ở trường THCS
- Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ở THCS
- Kỹ thuật soạn thảo văn bản
- Nghiệp vụ thư ký văn phòng
- Cú pháp học (English Syntax)
- Đất nước học Anh-Mỹ
- Khóa luận tốt nghiệp

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
689 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Long Toàn, Vũng Tàu
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (064)3826644
Website: http://cdspbrvt.edu.vn - Email: cdspbrvt@gmail.com
Trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu trực thuộc UBND tỉnh có nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp các ngành Sư phạm và ngoài Sư phạm; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; liên kết với các trường đại học đào tạo trình độ đại học một số ngành phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nhu cầu của người học. Nhà trường có bề dày truyền thống xây dựng, phấn đấu, trưởng thành qua nhiều tên gọi gắn với việc thành lập, chia tách tỉnh và sự phát triển đi lên của nhà trường: Trường sư phạm cấp 1 Đồng Nai (năm 1975) trên cơ sở tiếp quản trường Sư phạm Phước Tuy (cũ), trường Trung học sư phạm Bà Rịa- Vũng Tàu (năm 1991), trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (từ năm 2000).
Đồng bộ tài khoản