Ảo Hóa Trên Nền Tảng Vmware Vsphere 5.5

Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin Nhất Nghệ

105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Ảo Hóa Trên Nền Tảng Vmware Vsphere 5.5

Sau khi kết thúc khóa học Ảo Hóa Trên Nền Tảng Vmware Vsphere 5.5 này các bạn học viên có thể:
- Cài đặt, Cấu hình và Quản trị hệ thống mạng trên nền ảo hóa VMware vSphere™ 5.5
- Xây dựng trung tâm dữ liệu (Data Center), máy chủ ảo (VPS) trên sản phẩm ESX/ESXi và vCenter Server
- Chuyển đổi hệ thống mạng vật lý hiện tại qua nền ảo hóa
- Quản lý & Giám sát hệ thống ảo hóa với vCenter Server
- Sao lưu, phục hồi, tăng tính sẵn sàng với vCenter Server

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT

Thời Lượng

9 Tuần

Nội Dung Khóa Học Ảo Hóa Trên Nền Tảng Vmware Vsphere 5.5


- Phần 1: Course Introduction
- Phần 2: Virtualized Data Center
- Phần 3: Creating Virtual Machines
- Phần 4: VMware vCenter Server
- Phần 5: Configuring and Managing Virtual Networks
- Phần 6: Configuring and Managing Virtual Storage
- Phần 7: Virtual Machine Management
- Phần 8: Access and Authentication Control
- Phần 9: Resource Management and Monitoring
- Phần 10: High Availability and Fault Tolerance
- Phần 11: Scalability
- Phần 12: Patch Management
- Phần 13: Installing VMware Components

Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin Nhất Nghệ
105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)39322735
Website: http://www.nhatnghe.com - Email: info@nhatnghe.com
Thành lập vào tháng 3 năm 2003, Nhất Nghệ đã nhanh chóng trở thành Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Hàng Đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Vị Thế Hàng Đầu của Nhất Nghệ có được nhờ vào chất lượng đào tạo ưu việt cùng với những chính sách hộ trợ Học viên. Nhất Nghệ nơi duy nhất chất lượng đào tạo được đảm bảo bằng những cam kết cụ thể.

ERROR:searchd error: SphinxAPI client too old; upgrade it
Đồng bộ tài khoản