SharePoint 2013

Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin Nhất Nghệ

105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học SharePoint 2013

Chương trình Microsoft SharePoint 2013 cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu trong việc cấu hình, quản lý môi trường làm việc của SharePoint 2013, cũng như khắc phục sự cố bằng việc sao lưu phục hồi,giám sát để đảm bảo tính duy trì và toàn vẹn dữ liệu trên SharePoint. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên hoàn toàn có thể làm chủ hệ thống Microsoft SharePoint Server. Chương trình này rất thiết thực đối với các bạn sinh viên khối IT và hầu hết các nhân viên IT của các doanh nghiệp. Sharepoint là nơi tổ chức, quản lý và chia sẽ kiến thức, ý tưởng, tài liệu, và thông tin cho toàn công ty của bạn. Có thể dùng Sharepoint:
- Xây dựng các qui trình quản lý, các qui trình làm việc
- Phân công và theo dõi tiến trình thực hiện công việc.
- Là nơi có thể tìm kiếm mọi thông tin ý tưởng một các nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.
- Tự động hóa qui trình xử lý công việc hành chánh (qui trình quản lý văn bản, tin tức, sự kiện...), qui trình soạn thảo, chỉnh sữa và ứng dụng chữ ký điện tử trong quản lý hợp đồng.
- Xây dựng và quản lý site bán hàng qua mạng, xây dựng qui trình kiểm duyệt nội dung cho site tin tức…
Nói chung, bạn có thể dùng sharepoint để quản lý và theo dõi gần như là bất cứ công việc gì mà bạn đã xây dựng trên đó. Sharepoint sẽ giúp giảm thiểu thời gian, chi phí và rũi ro cho việc quản lý công ty.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên và kỹ sư CNTT

Thời Lượng

6 Tháng

Nội Dung Khóa Học SharePoint 2013


- Module 1: Cài đặt SQL Server 2012
- Module 2: Cài đặt Microsoft Sharepoint Server 2013
- Module 3: Sử dụng Approval Workflow quản lý tin tức sự kiện
- Module 4: Sử dụng Approval Workflow quản lý tài liệu văn bản
- Module 5: Sao lưu và phục hồi hệ thống
- Module 6: Sử dụng Workflow Collect Feedback trong soạn thảo hợp đồng
- Module 7: Sử dụng Workflow Collect Sisgnatures quản lý hợp đồng
- Module 8: Đồng bộ Contact List với MS Outlook
- Module 9: Báo cáo của hệ thống
- Module 10: Sử dụng User Profile trong Sharepoint
- Module 11: Ứng dụng Workflow 2010 trong quản lý đơn đặt hàng sàn xuất
- Module 12: Tham khảo ý kiến
- Module 13: Cài đặt Sharepoint Designer 2013
- Module14: Ứng dụng Workflow 2013 trong quản lý xuất nhập sản xuất
- Module 15: Sử dụng Excel Services trong báo cáo tồn kho sản phẩm
- Module 16: Sử dụng Status List trong báo cáo kinh doanh
- Module 17: Ứng dụng Sharepoint trong quản lý thư viện
- Module 18: Sử dụng Sky drive để làm việc Offline
- Module 19: Tìm kiếm trong Sharepoint 2013
- Module 20: Xây dựng Site bán hàng dùng bán hàng dùng Cross - Site Publishing
- Module 21: Sử dụng Mysite tạo web cá nhân
- Module 22: Sử dụng Community Site xây dựng diễn đàn
- Module 23: Xây dựng Website dùng Claims - Based Authentication
- Module 24: Dùng Publishing Portal xây dựng Site tin tức

Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin Nhất Nghệ
105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)39322735
Website: http://www.nhatnghe.com - Email: info@nhatnghe.com
Thành lập vào tháng 3 năm 2003, Nhất Nghệ đã nhanh chóng trở thành Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Hàng Đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Vị Thế Hàng Đầu của Nhất Nghệ có được nhờ vào chất lượng đào tạo ưu việt cùng với những chính sách hộ trợ Học viên. Nhất Nghệ nơi duy nhất chất lượng đào tạo được đảm bảo bằng những cam kết cụ thể.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản