Mastering Exchange Server 2013

Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin Nhất Nghệ

105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Mastering Exchange Server 2013

Khóa học Mastering Exchange Server 2013 với mục tiêu:
- Thiết kế lên kế hoạch triền khai hệ thống Exchange Server 2013
- Cài đặt cấu hình hệ thống thư tín điện tử trên nền Exchange Server 2013
- Triển khai giải pháp cân bằng tải và hỗ trợ khả năng chịu lỗi cho Exchange Server 2013 Server Role
- Thực hiện công khai các dịch vụ của Exchange Server 2013, giao tiếp với Internet thông qua Firewall
- Tối ưu hóa việc quản lý Exchange Server 2013 thông qua bộ công cụ System Center 2012 với các giải pháp ảo hóa, sao lưu và giám sát hệ thống

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho những người học và làm việc trong ngành CNTT

Thời Lượng

6 Ngày

Nội Dung Khóa Học Mastering Exchange Server 2013


- PHẦN I: 20341-Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013
+ Module 1: Deploying and Managing Microsoft Exchange Server 2013
+ Module 2: Planning and Configuring Mailbox Servers
+ Module 3: Managing Recipient Objects
+ Module 4: Planning and Deploying Client Access Servers
+ Module 5: Planning and Configuring Messaging Client Connectivity
+ Module 7: Planning and Implementing Disaster Recovery
+ Module 8: Planning and Configuring Message Transport
+ Module 9: Planning and Configuring Message Hygiene
+ Module 10: Monitoring and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2013
+ Module 11: Monitoring and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2013
- PHẦN II: 20342-Advanced Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013
+ Module 1: Planning Virtualization for Microsoft Exchange Server 2013
+ Module 2: Overview of Exchange Server 2013 Unified Messaging
+ Module 3: Designing and Implementing Exchange Server 2013 Unified Messaging
+ Module 5: Designing and Implementing Message Retention
+ Module 6: Designing and Implementing Messaging Compliance
+ Module 7: Managing Exchange Server 2013 with Exchange Management Shell
+ Module 8: Designing and Implementing Microsoft Exchange Server Upgrades
+ Module 9: Designing and Implementing Microsoft Exchange Server Upgrades
- PHẦN III: Publishing Exchange Server 2013 by Firewall ForeFront Threat Management Gateway 2010
+ Module 1: Publishing POP3/IMAP
+ Module 2: Publishing Outlook Web App
+ Module 3: Publishing Outlook AnyWhere
+ Module 4: Publishing AutoDiscover/Exchange ActiveSync
- PHẦN IV:System Center 2012
+ Module 1: System Center Virtual Machine Manager 2012
+ Module 2: System Center Data Protection Manager 2012
+ Module 3: System Center Operations Manager 2012

Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin Nhất Nghệ
105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)39322735
Website: http://www.nhatnghe.com - Email: info@nhatnghe.com
Thành lập vào tháng 3 năm 2003, Nhất Nghệ đã nhanh chóng trở thành Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Hàng Đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Vị Thế Hàng Đầu của Nhất Nghệ có được nhờ vào chất lượng đào tạo ưu việt cùng với những chính sách hộ trợ Học viên. Nhất Nghệ nơi duy nhất chất lượng đào tạo được đảm bảo bằng những cam kết cụ thể.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản