Lync Server 2010

Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin Nhất Nghệ

105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Lync Server 2010

Sau khi hoàn tất khóa học LYNC SERVER 2010 của Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin Nhất Nghệ học viên đủ khả năng:
- Thiết kế lên kế hoạch triển khai hệ thống Microsoft® Lync™ Server 2010
- Thực hiện Quản lý Lync Server 2010 và Role-Base Access Control
- Cấu hình Client Connectivity (Lync 2010, Online Meeting Add-in for MS Lync 2010 …)
- Cài đặt cấu hình hệ thống Conferencing trên Microsoft® Lync™ Server 2010 (Instant Messaging and Presence; Audio Video and Web Conferencing, Group Chat)
- Triển khai giải pháp Voice Mail (tích hợp với Microsoft® Lync™ Server 2010 SP1 Unified Messaging)

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT

Thời Lượng

4 Ngày

Nội Dung Khóa Học Lync Server 2010


- Module 1: Deploying Microsoft® Lync™ Server 2010
- Module 2: Configuring Users and Rights in Microsoft® Lync™ Server 2010
- Module 3: Configuring Enterprise Voice Functionality
- Module 4: Microsoft Exchange Server 2010 SP1Unified Messaging Integration
- Module 5: Implementing Response Groups
- Module 6: Conferencing in Lync Server 2010
- Module 7: External User Access
- Module 8: Monitoring and Archiving

Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin Nhất Nghệ
105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)39322735
Website: http://www.nhatnghe.com - Email: info@nhatnghe.com
Thành lập vào tháng 3 năm 2003, Nhất Nghệ đã nhanh chóng trở thành Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Hàng Đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Vị Thế Hàng Đầu của Nhất Nghệ có được nhờ vào chất lượng đào tạo ưu việt cùng với những chính sách hộ trợ Học viên. Nhất Nghệ nơi duy nhất chất lượng đào tạo được đảm bảo bằng những cam kết cụ thể.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản