Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng

Viện Đại Học Mở Hà Nội - HOU

Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng

Kế toán trưởng phụ trách tất cả các nhân viên Kế toán như Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán tổng hợp, Kế toán chi tiết. Người được bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng phải có qua lớp và có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của bộ tài chính. Kế toán trưởng là 1 chức danh, mỗi doanh nghiệp chỉ có 1 kế toán trưởng. Chức danh này được bổ nhiệm. Vì vậy, khóa học hoặc chứng chỉ được gọi là khóa: Bồi dưỡng kế toán trưởng chứ không gọi là khóa Kế toán trưởng. Với khóa này các học viên sẽ được đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng.

Đối Tượng Tham Gia

- Những người đang làm Kế toán, Kế toán trưởng hoặc trưởng phòng Kế toán nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang) hoặc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã.
- Những người hành nghề Kế toán theo quy định của pháp luật về Kế toán
- Những người khác có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, Kế toán, Kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên muốn nâng cao nghiệp vụ về Kế toán
- Đã qua công tác thực tế về tài chính, Kế toán, Kiểm toán ít nhất là 2 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về Kế toán, Kiểm toán từ trình độ đại học trở lên hoặc có thời gian công tác thực tế về tài chính, Kế toán ít nhất là 3 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, Kế toán, Kiểm toán

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng

Nội Dung Khóa Học Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng


Gồm 13 chuyên đề theo Quyết định số 98/2007/QĐ-BTC của Bộ tài chính ban hành và được áp dụng thống nhất trong cả nước

Ưu Đãi Chung

- Học viên, sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội được giảm 5% học phí.
- Học viên đăng ký học theo nhóm từ 3 người trở lên được giảm 5% học phí.
- Học viên, sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội đăng ký học theo nhóm từ 3 người trở lên được giảm 8% học phí

Viện Đại Học Mở Hà Nội - HOU
Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0438694821, 0438682299
Website: http://www.hou.edu.vn - Email: daotao@hou.edu.vn
Viện Đại Học Mở Hà Nội được thành lập ngày 03/11/1993 theo Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Viện Đại Học Mở Hà Nội là một trường đại học công lập hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý. Viện Đại Học Mở Hà Nội là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu với các loại hình đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm lực cán bộ khoa học - kỹ thuật cho đất nước. Viện có 11 Khoa bao gồm: Khoa Công nghệ Điện tử - Thông tin, Khoa Công nghệ Sinh học, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Du lịch, Khoa Đào tạo từ xa, Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Tạo dáng Công nghiệp, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Khoa tiếng Trung Quốc. Qua 19 năm xây dựng và phát triển, Viện Đại Học Mở Hà Nội đã thực hiện các loại hình đào tạo đa dạng, đó là: Đào tạo từ xa, đào tạo tập trung chính qui, đào tạo tại chức (hệ vừa học vừa làm). Qua 19 năm hoạt động, đến nay Viện Đại Học Mở Hà Nội có một đội ngũ giảng viên 1087 người bao gồm các giảng viên cơ hữu và giảng viên do Viện mời thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, học viện trong và ngoài nước tham gia giảng dạy. Viện Đại Học Mở Hà Nội luôn quan tâm đến các hoạt động của sinh viên: giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên, tổ chức cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, các phong trào sinh viên tình nguyện, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao,…thực hiện mục tiêu góp phần giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Hàng năm, Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên được tổ chức tại tất cả các Khoa và chọn ra các công trình nghiên cứu tiêu biểu tham dự Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Viện. Các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc được gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia các Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.
  • » Xem thêm
    • Một số Khoa thực hiện các chế độ học bổng nhằm khuyến khích sinh viên học tập và rèn luyện.
Đồng bộ tài khoản