Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đấu Thầu Cơ Bản Và Đấu Thầu Nâng Cao

Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Và Hợp Tác Quốc Tế - NHÂN TÀI VIỆT

P102, A8B, phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Viện nghiên cứu giáo dục và hợp tác quốc tế được bộ kế hoạch và đầu tư giao chức năng tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu và cấp chứng chỉ đấu thầu của luật đấu thầu, nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (21 điều sửa đổi, bổ sung của luật đấu thầu) nghị định 85/2009/NĐ - CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng; quy định mua sắm, đấu thầu của các nhà tài trợ đa phương và song phương (WB, ADB, JICA, SIDA…) hướng dẫn, giải pháp tất cả các câu hỏi, thắc mắc của học viên, chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống trong đấu thầu. Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cho học viên kiến thức cũng như những kỹ năng thực hành trong đấu thầu, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác đấu thầu.

Đối Tượng Tham Gia

Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu cần phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu (các chuyên viên quản lý dự án, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu của chủ đầu tư; người ký tờ trình, thẩm định, ký duyệt các báo cáo, quyết định duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, quyết định chỉ định thầu, kết quả đấu thầu… trong công tác mua sắm hàng hóa, thuê tư vấn xây dựng, lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình).

Thời Lượng

8 ngày (64 tiết)

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Đấu Thầu


- Đấu thầu cơ bản (có cấp chứng chỉ) theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2014
+ Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu
+ Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu
+ Chuyên đề 3: Hợp đồng
+ Chuyên đề 4: Kế hoạch đấu thầu
+ Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu
+ Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
+ Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu MSHH,XL
+ Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác
+ Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan
- Đấu thầu nâng cao (có cấp chứng chỉ) theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2014
+ Chuyên đề 1: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu
+ Chuyên đề 2: Kế hoạch đấu thầu
+ Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu đối với gói dịch vụ tư vấn
+ Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa
+ Chuyên đề 5: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp

Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Và Hợp Tác Quốc Tế - NHÂN TÀI VIỆT
P102, A8B, phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Viện nghiên cứu Giáo dục và hợp tác Quốc
Điện thoại: (04)66834509
Website: nhantaiviet.info - Email: chungchixaydung.ntv@gmail.com
Viện nghiên cứu Giáo dục và Hợp tác Quốc tế chuyên đào tạo các lĩnh vực như: Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong các lĩnh vực: Nghiệp vụ đấu thầu, quản lý dự án, giám đốc QLDA, kỹ sư định giá xây dựng. Tư vấn giám sát, chỉ huy trưởng công trường xây dựng, đánh giá dự án đầu tư xây dựng, quản trị sản xuất, đất động sản, an toàn lao động… Đào tạo Marketing doanh nghiệp trong sự phát triển của kinh tế thị trường: Giám đốc điều hành chuyên nghiệp – CEO, giám đốc Marketing chuyên nghiệp – CMO, giám đốc tài chính chuyên nghiệp – CFO, giám đốc nhân sự chuyên nghiệp – CPO, Internet Marketing, kỹ năng đàm phán và thuyết trình, kỹ năng giao tiếp và bán hàng chuyên nghiệp – SALES – PRO… Nghiên cứu, đánh giá, giới thiệu xu hướng giáo dục mới trên toàn cầu, các phương pháp thích hợp với người Việt Nam. Giáo dục đáp ứng nhu cầu người học ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, tổ chức các hội thảo, điều hành tua du lịch, tư vấn đầu tư, tư vấn du học, tư vấn thương mại: Tìm đối tác, giao dịch với Mỹ, Nhật, Ukraina. Năng lực và kinh nghiệm tổ chức: Viện nghiên cứu Giáo dục và Hợp tác Quốc tế chi nhánh công ty CP Đào tạo Nhân Tài Việt là đối tác chiến lược của vụ Quản lý đấu thầu - Bộ kế hoạch và đầu tư; bộ Xây dựng; bộ Tài chính. Viện đã phối hợp và liên kết với nhiều các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và ngoài nước nhằm đào tạo các khoá học nghiệp vụ cho các cán bộ, các đơn vị có nhu cầu như: Tổ chức Quốc tế ILO – Marketing Việt Nam, trường ĐH Bách Khoa, trường ĐH Kinh tế Quốc Dân, trường ĐH Xây Dựng, trường ĐH Giao Thông Vận Tải…
Đồng bộ tài khoản