Cao Đẳng Ngành Giáo Dục Mầm Non

Trường Đại Học Bạc Liêu - BLU

Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Bạc Liêu

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cao Đẳng Ngành Giáo Dục Mầm Non

Chương Trình Đào Tạo Cao Đẳng Giáo Dục Mầm Non nhằm đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các giáo viên mầm non được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để đảm bảo thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non, có khả năng đáp ứng được sự phát triển của giáo dục mầm non, có kỹ năng tự bồi dưỡng. Trên cơ sở có kiến thức chuyên môn kỹ năng sư phạm, sinh viên tin tưởng vào năng lực chuyên môn của bản thân, có thái độ tốt với trẻ và nghề giáo dục mầm non. Có ý thức vận dụng sáng tạo các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để thực hiện tốt nhiện vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Đối Tượng Tham Gia

- Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương
- Khối tuyển sinh: M (Toán, Văn học, Năng khiếu Đọc, kể chuyện )

Thời Lượng

3 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cao Đẳng Ngành Giáo Dục Mầm Non


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản của CN Mác –Lê Nin
+ Đường lối của Đảng CSVN
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Anh văn 1
+ Anh văn 2
+ Anh văn 3
+ Quản lý hành chính nhà nước
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở của chuyên ngành
+ Kiến thức chuyên ngành
- Thực tập nghề nghiệp
- Khối kiến thức tự chọn

Trường Đại Học Bạc Liêu - BLU
Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Bạc Liêu
Người liên hệ: Trường Đại Học Bạc Liêu
Điện thoại: (0781)3822653
Website: http://blu.edu.vn - Email: mail@blu.edu.vn
Trường Đại học Bạc Liêu là một trường đại học được thành lập ngày 24-11-2006, theo quyết định số 1558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sát nhập và nâng cấp Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bạc Liêu và Trường Cao đẳng sư phạm Bạc Liêu. Hoạt động theo cơ chế trường Đại học công lập. Nhiệm vụ chính của trường là góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cho tỉnh Bạc Liêu, cũng như cho Miền Tây Nam Bộ. Trường đào tạo từ bậc Cao đẳng đến Đại học bao gồm các chuyên ngành như: Tin học, Sư phạm Toán - Tin, Nuôi trồng Thủy sản, Kế toán, Sư phạm Văn, Sư phạm Mầm Non... Ngoài ra, Trường còn liên kết đào tạo với các trường đại học trong cả nước.
Đồng bộ tài khoản