Cấp Thoát Nước - Môi Trường - Hệ Chính Quy

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH

Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cấp Thoát Nước - Môi Trường

Bộ môn Cấp Thoát Nước - Môi Trường thuộc khoa Kỹ thuật Đô thị trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh được hình thành từ một ngôi trường có bề dày truyền thống dạy giỏi – học tốt. Bộ môn được tách ra từ Tổ bộ môn Kỹ Thuật Hạ Tầng Đô Thị thuộc Khoa Quy Hoạch (2002-2009). Hiện nay Tổ bộ môn Nước – Môi trường trực thuộc khoa Kỹ Thuật Đô Thị (từ 1 tháng 6 năm 2009 đến nay). Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:
- Về kiến thức
+ Trình bày được những khái niệm cơ bản về thuỷ lực, đo đạc, kỹ thuật điện, cấp thoát nước, dự toán, biện pháp thi công công trình Cấp Thoát Nước
+ Vận dụng các kiến thức đã học vào công tác thiết kế, thi công, vận hành, quản lý hệ thống Cấp Thoát Nước
+ Thiết kế, tính toán được hệ thống cấp nước, thoát nước trong công trình
+ Tính toán được mạng lưới cấp nước, thoát nước ngoài nhà quy mô nhỏ
+ Tính được dự toán các công trình Cấp Thoát Nước
+ Trực tiếp lắp đặt đường ống Cấp Thoát Nước trong và ngoài nhà, quản lý - vận hành các công trình Cấp Thoát Nước
+ Triển khai thiết kế kỹ thuật và giám sát thi công các công trình thuộc ngành dưới sự chỉ đạo của kỹ sư.
- Về thái độ
+ Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực xây dựng,...
+ Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Theo chương trình học của ngành Cấp Thoát Nước - Môi Trường - Hệ Chính Quy

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cấp Thoát Nước - Môi Trường


- Học kỳ 1 gồm 7 môn 15 tín chỉ (Những NLCB của CN Mac Lenin 1, Toán cao cấp 1, Nguyên lý Thiết kế Kiến trúc,...)
- Học kỳ 2 gồm 6 môn 16 tín chỉ (Những NLCB của CN Mac Lenin 2, Nguyên lý quy hoạch, Trắc địa xây dựng,...)
- Học kỳ 3 gồm 7 môn 16 tín chỉ (Tư tưởng HCM, Kỹ thuật điện, Thủy lực công trình,...)
- Học kỳ 4 gồm 9 môn 14 tín chỉ (Đường lối CM của Đảng CSVN, Sức bền vật liệu 1, Mạng lưới giao thông và vận tải HKCC,...)
- Học kỳ 5 gồm 6 môn 14 tín chỉ (Giáo dục thể chất 5, Cơ đất - nền móng, Cơ học kết cấu,...)
- Học kỳ 6 gồm 5 môn 14 tín chỉ (Ngoại ngữ chuyên ngành KTĐT, Quy hoạch mạng năng lượng đô thị, Kết cấu hạ tầng,...)
- Học kỳ 7 gồm 6 môn 16 tín chỉ (Quy hoạch cấp nước đô thị, Quy hoạch thoát nước đô thị, Cây xanh đô thị,...)
- Học kỳ 8 gồm 9 môn 27 tín chỉ (Hóa nước vi sinh, Xử lý nước cấp, Xử lý nước thải,...)
- Học kỳ 9 gồm 9 môn 27 tín chỉ (Thi công công trình Cấp thoát nước, Đồ án thiết kế kỹ thuật cấp nước, Kỹ thuật cây xanh,...)
- Học kỳ 10 gồm 3 môn 14 tín chỉ (Thực tập tốt nghiệp ngành KTĐT, Đề cương trước tốt nghiệp, Đồ án Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Đô thị)

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH
Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38222748
Website: http://www.uah.edu.vn -
Trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập thành lập năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên đào tạo về ngành kiến trúc, xây dựng. Tuyên bố sứ mạng của trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đảm bảo vị trí là một trong những trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu - ứng dụng - chuyển giao khoa học công nghệ, đảm bảo cung cấp sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn mực quốc gia và khu vực thuộc các chuyên ngành kiến trúc, qui hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, mỹ thuật công nghiệp và thiết kế nội thất, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển của nền kinh tế. Từ năm học 2006 - 2007, trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đã từng bước hướng đến những giá trị mới của triết lý về đào tạo: chất lượng đào tạo là đạo lý, mục tiêu đào tạo mang tính thời đại, phương pháp đào tạo mang hơi thở cuộc sống, công tác quản lý đào tạo là then chốt, đội ngũ giảng viên là tất cả và quyết định.
Đồng bộ tài khoản