Cấp Thoát Nước - Môi Trường - Hệ Vừa Học Vừa Làm

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH

Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Cấp Thoát Nước - Môi Trường

Bộ môn Cấp Thoát Nước - Môi Trường thuộc khoa Kỹ thuật Đô thị trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh được hình thành từ một ngôi trường có bề dày truyền thống dạy giỏi – học tốt. Bộ môn được tách ra từ Tổ bộ môn Kỹ Thuật Hạ Tầng Đô Thị thuộc Khoa Quy Hoạch (2002-2009). Hiện nay Tổ bộ môn Nước – Môi trường trực thuộc khoa Kỹ Thuật Đô Thị (từ 1 tháng 6 năm 2009 đến nay). Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:
- Về kiến thức
+ Trình bày được những khái niệm cơ bản về thuỷ lực, đo đạc, kỹ thuật điện, Cấp Thoát Nước, dự toán, biện pháp thi công công trình Cấp Thoát Nước
+ Vận dụng các kiến thức đã học vào công tác thiết kế, thi công, vận hành, quản lý hệ thống Cấp Thoát Nước
+ Thiết kế, tính toán được hệ thống cấp nước, thoát nước trong công trình
+ Tính toán được mạng lưới cấp nước, thoát nước ngoài nhà quy mô nhỏ
+ Tính được dự toán các công trình Cấp Thoát Nước
+ Trực tiếp lắp đặt đường ống Cấp Thoát Nước trong và ngoài nhà, quản lý - vận hành các công trình Cấp Thoát Nước
+ Triển khai thiết kế kỹ thuật và giám sát thi công các công trình thuộc ngành dưới sự chỉ đạo của kỹ sư.
- Về thái độ
+ Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực xây dựng,...
+ Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Theo chương trình học của ngành Cấp Thoát Nước - Môi Trường - Hệ Vừa Học Vừa Làm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Cấp Thoát Nước - Môi Trường


- Học kỳ 1 gồm 6 môn 21 tín chỉ (Toán Cao Cấp 1, Hóa Đại Cương, Tin Học Đại Cương,...)
- Học kỳ 2 gồm 10 môn 32 tín chỉ (Vật Lý A1, Ngoại Ngữ 2, Vẽ Kỹ Thuật,...)
- Học kỳ 3 gồm 10 môn 30 tín chỉ (Toán Cao Cấp 3, Toán ứng Dụng, Vật Lý Đại Cương 2,...)
- Học kỳ 4 gồm 9 môn 28 tín chỉ (Kinh Tế Chính Trị 2, Trắc Địa, Địa Chất Thủy Văn,...)
- Học kỳ 5 gồm 10 môn 26 tín chỉ (Môi Trường & Con Người, Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, Thực Tập Trắc Địa,...)
- Học kỳ 6 gồm 10 môn 31 tín chỉ (Địa Lý Kinh Tế Việt Nam, Xã Hội Học, Kết Cấu Thép Gỗ,...)
- Học kỳ 7 gồm 8 môn 24 tín chỉ (Lịch Sử Đảng, Điện Tử ứng Dụng, Tổ Chức Thi Công,...)
- Học kỳ 8 gồm 5 môn 18 tín chỉ (Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Đồ án QH Công Trình KTĐT, Khai Thác & Bảo Vệ Tài Nguyên,...)
- Học kỳ 9 gồm 8 môn 25 tín chỉ (Công Trình Thu Nuớc & Trạm Bơm, QH Cấp TN Đô Thị 2, Đồ án Cấp Nước Đô Thị 1,...)

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH
Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38222748
Website: http://www.uah.edu.vn -
Trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập thành lập năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên đào tạo về ngành kiến trúc, xây dựng. Tuyên bố sứ mạng của trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đảm bảo vị trí là một trong những trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu - ứng dụng - chuyển giao khoa học công nghệ, đảm bảo cung cấp sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn mực quốc gia và khu vực thuộc các chuyên ngành kiến trúc, qui hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, mỹ thuật công nghiệp và thiết kế nội thất, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển của nền kinh tế. Từ năm học 2006 - 2007, trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đã từng bước hướng đến những giá trị mới của triết lý về đào tạo: chất lượng đào tạo là đạo lý, mục tiêu đào tạo mang tính thời đại, phương pháp đào tạo mang hơi thở cuộc sống, công tác quản lý đào tạo là then chốt, đội ngũ giảng viên là tất cả và quyết định.
Đồng bộ tài khoản