Chính Trị Học - Hệ Đại Học

ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TP.HCM - HCMUSSH

10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Chính Trị Học

Đào tạo trình độ Cử nhân khoa học chính trị, giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản của ngành, trau dồi kỹ năng nghiên cứu khoa học tìm hiểu và nhận thức sâu sắc các tư tưởng, các học thuyết chính trị của Việt Nam và thế giới trong từng giai đoạn phát triển, vai trò của chính trị đối với đời sống xã hội, đặc biệt là vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng cho sinh viên thế giới quan khoa học, khả năng vận dụng sáng tạo phương pháp biện chứng vào việc giải quyết những vấn đề của nhận thức và hoạt động thực tiễn, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo, thực hiện tính liên thông trong đào tạo, phối hợp với các ngành khác nghiên cứu các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên được cấp bằng Cử nhân khoa học

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển các thí sinh dự thi theo khối A, C, D có đủ điểm chuẩn theo quy định tại kỳ thi tuyển sinh quốc gia hàng năm vào Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Chính Trị Học


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức chuyên ngành Khoa học chính trị

ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TP.HCM - HCMUSSH
10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn
Điện thoại: (08)38293828
Website: http://hcmussh.edu.vn -
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học nằm trên địa bàn Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 1955. Hiện nay trường là đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hiện có 22 khoa và bộ môn giảng dạy như: ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Đức, Hàn...), ngữ văn, báo chí, xã hội học, Đông Nam Á học, triết học... với 450 giảng viên, trong đó có gần 402 giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ. Số lượng sinh viên của trường là 20.000, trong đó có 1300 nghiên cứu sau Đại học.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản