Tôn Giáo Học - Hệ Đại Học

ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TP.HCM - HCMUSSH

10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tôn Giáo Học

Chương Trình Đào Tạo Đại Học Ngành Tôn Giáo Học đào tạo người học có kiến thức cơ bản và từng bước chuyên sâu thuộc lĩnh vực chuyên ngành tôn giáo học, trau dồi kỹ năng nghiên cứu khoa học, tìm hiểu và nhận thức sâu sắc các tư tưởng, các học thuyết tôn giáo ở Việt Nam và trên thế giới, về vai trò của tôn giáo đối với đời sống xã hội, giá trị và các mối quan hệ của tôn giáo với các lĩnh vực khác của dời sống tinh thần xã hội, đặc biệt là tôn giáo và công tác tôn giáo ở Việt Nam.

Đối Tượng Tham Gia

Công dân Việt Nam có trình độ THPT trở lên

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tôn Giáo Học


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức chuyên ngành
- Thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp

ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TP.HCM - HCMUSSH
10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn
Điện thoại: (08)38293828
Website: http://hcmussh.edu.vn -
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học nằm trên địa bàn Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 1955. Hiện nay trường là đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hiện có 22 khoa và bộ môn giảng dạy như: ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Đức, Hàn...), ngữ văn, báo chí, xã hội học, Đông Nam Á học, triết học... với 450 giảng viên, trong đó có gần 402 giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ. Số lượng sinh viên của trường là 20.000, trong đó có 1300 nghiên cứu sau Đại học.
Đồng bộ tài khoản