Triết Học - Hệ Đại Học

ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TP.HCM - HCMUSSH

10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Triết Học

Đào tạo trình độ cử nhân khoa học về triết học, giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản của ngành, trau dồi kỹ năng nghiên cứu khoa học, tìm hiểu và nhận thức sâu sắc các tư tưởng, các học thuyết triết học của Việt Nam và thế giới trong từng giai đoạn phát triển, vai trò của triết học đối với đời sống xã hội, đặc biệt là vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng cho sinh viên thế giới quan khoa học, khả năng vận dụng sáng tạo phương pháp biện chứng vào việc giải quyết những vấn đề của nhận thức và hoạt động thực tiễn, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo, thực hiện tính liên thông trong đào tạo, phối hợp với các ngành khác nghiên cứu các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đối Tượng Tham Gia

Công dân Việt Nam có trình độ THPT trở lên

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Triết Học


- Lịch sử văn minh thế giới
- Tâm lý học đại cương
- Giáo dục thể chất
- Giáo dục thể chất
- Cơ sở văn hóa Việt Nam
- Xã hội học đại cương
- Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 1)
- Quân sự (lý thuyết)
- Quân sự (thực hành)
- Pháp luật đại cương
- Giáo dục thể chất Lôgic học
- Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 2 + 3)
- Dân tộc học đại cương
- Phương pháp nghiên cứu khoa học
- Đường lối cách mạng của ĐCS
- Mỹ học đại cương
- Môi trường và phát triển
- Thực hành văn bản Tiếng Việt
- Giáo dục thể chất Thống kê xã hội
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tôn giáo học Nhập môn triết học
- Lịch sử các học thuyết kinh tế
- Lịch sử tư tưởng Việt Nam
- Lịch sử triết học phương Tây cổ đại
- Lịch sử triết học phương Đông cổ đại

ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TP.HCM - HCMUSSH
10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn
Điện thoại: (08)38293828
Website: http://hcmussh.edu.vn -
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học nằm trên địa bàn Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 1955. Hiện nay trường là đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hiện có 22 khoa và bộ môn giảng dạy như: ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Đức, Hàn...), ngữ văn, báo chí, xã hội học, Đông Nam Á học, triết học... với 450 giảng viên, trong đó có gần 402 giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ. Số lượng sinh viên của trường là 20.000, trong đó có 1300 nghiên cứu sau Đại học.
Đồng bộ tài khoản