Cisco Certified Security Professional (CCSP)

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace

123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Cisco Certified Security Professional (CCSP)

Chứng chỉ này công nhận kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thuần thục trong việc triển khai và quản lý hệ thống bảo đảm an ninh hạ tầng mạng sử dụng thiết bị và công nghệ Cisco như VPN (Virtual Private Network), ASDM (Cisco Adaptive Security Device Manager), PIX firewall, ASA (Adaptive Security Appliance), IPS (Intrusion Prevention Systems), CSA (Cisco Security Agent), và các kỹ thuật để tích hợp các công nghệ vào trong một giải pháp an ninh mạng thống nhất. Chương trình CCSP nhấn mạnh vào các chuyên đề sau:
- Secure VPN management
- Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM)
- PIX firewall
- Adaptive Security Appliance (ASA)
- Intrusion Prevention Systems (IPS)
- Cisco Security Agent (CSA)
- Techniques to combine these technologies in a single, integrated network security solution..

Đối Tượng Tham Gia

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của công ty

Nội Dung Khóa Học Cisco Certified Security Professional (CCSP)


- CCNA Security: Implementing Cisco IOS Network Security IINS
- SNAF: Securing Networks with ASA Foundation
- SNAA: Securing Networks with ASA Advanced
- SNRS: Securing Networks with Cisco Routers and Switches
- IPS: Implementing Cisco Intrusion Prevention System

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace
123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT
Điện thoại: 0822119363
Website: http://www.vietpace.com - Email: contact@vietpace.com
Ðược thành lập từ năm 2006, mục tiêu của VIETPACE là phát triển và trở thành công ty tư vấn và triển khai dịch vụ Oracle hàng đầu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT toàn diện theo chuẩn của các hãng công nghệ hoặc thiết kế những khóa học riêng theo nhu cầu, đặc thù của từng tổ chức, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp CNTT hoàn chỉnh nhất góp phần tạo sự thay đổi, phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức phát triển của VietPace gồm 2 đơn vị kinh doanh chủ đạo:
- Trung tâm giải pháp Oracle (VPO), chuyên cung cấp giải pháp công nghệ Oracle Sun
- Trung tâm đào tạo CNTT&TT (VPE), chuyên cung cấp giải pháp đào tạo trọn gói.
Đồng bộ tài khoản