Cơ Sở Dữ Liệu Oracle

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER

Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu

Giới Thiệu Khóa Học Cơ Sở Dữ Liệu Oracle

Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản trị một hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm việc quản trị người dùng, cơ chế phân quyền, quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình thủ tục (PL/SQL), cơ chế hoạt động của Oracle DBMS, kiến trúc Oracle, các kiến thức về sao lưu, phục hồi dữ liệu. Khối kiến thức của môn học này đóng vai trò quan trọng giúp cho học viên sau khi ra trường có thể làm việc với vai trò của người quản trị hệ thống DBMS, người thiết kế, lập trình các ứng dụng cơ sở dữ liệu trong các công ty, xí nghiệp có sử dụng Oracle database server.

Đối Tượng Tham Gia

- Học viên đã có kiến thức nền tảng về một ngôn ngữ lập trình và kiến thức căn bản về CSDL quan hệ
- Là môn học cần thiết trước khi học viên tham gia các khóa học tiếp theo về phát triển ứng dụng hay quản trị CSDL Oracle

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Cơ sở dữ liệu ORACLE

Nội Dung Khóa Học Cơ Sở Dữ Liệu Oracle


- Khảo sát SQL_SQL*plus và PL/SQL
- Ngôn ngữ thủ tục PL/SQL
- Kiến trúc Oracle và quản trị hệ thống
- Chuyên đề về Network data model trong Oracle
- Chuyên đề về OLAP và Data Mining trong Oracle
- Chuyên đề về Object-Oriented database trong Oracle

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER
Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (064)3572505 – 3573541
Website: http://tm.edu.vn - Email: tmcomputer.quantri@gmail.com
Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm máy tính TM.COMPUTER - một Trung tâm đào tạo Tin học uy tín hàng đầu tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Trung cấp ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 11/03/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER là một trường Trung cấp đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chức năng đào tạo đa ngành, đa nghề - bậc Trung cấp, đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các vùng lân cận trong khu vực phía Nam. Trường có 12 ngành nghề đào tạo bậc Trung cấp theo hướng công nghệ và hướng kinh tế, bao gồm: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Thiết kế đồ họa; Quản trị mạng máy tính; Công nghệ Web; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Tin học văn phòng; Lập trình ứng dụng; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản