Công Nghệ Da, Giày - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh - CNTP

140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Da, Giày

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ giày trình độ cao đẳng của Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện, khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản và các kỹ năng kỹ thuật để đảm đương công việc của người tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành Công nghệ giày.
Mục tiêu giảng dạy cụ thể:
- Phẩm chất: Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ giày có phẩm chất đạo đức và đủ sức khoẻ tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Kiến thức: Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ giày được trang bị những kiến thức về giáo dục đại cương cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành trong Công nghệ giày bao gồm các kiến thức về nguyên vật liệu giày, các phương pháp thiết kế căn bản, công nghệ sản xuất giày và khả năng ứng dụng tin học trong thiết kế và quản lý sản xuất. Có khả năng liên thông lên bậc Đại học.
- Kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ giày có kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu trong thực tế công nghệ sản xuất giày, vận dụng thành thạo các phương pháp thiết kế, kiểm tra chất lượng sản phẩm, phân tích và áp dụng các quy trình công nghệ vào sản xuất.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ giày có kỹ năng thực hiện các phương pháp tổ chức quản lý sản xuất, tiếp cận và triển khai các công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Da, Giày


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Các môn lý luận chính trị
+ Khoa học xã hội và nhân văn
+ Ngoại ngữ
+ Toán, Tin học, Khoa học tự nhiên
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở: Kỹ thuật điện; Thực hành điện cơ bản; Vật liệu giày
An toàn công nghiệp và môi trường; Thiết bị ngành giày; Thực hành Thiết bị ngành giày; Thực hành mỹ thuật cơ bản; Cơ sở thiết kế giày...
+ Kiến thức ngành: Tổ chức và quản lý sản xuất trong ngành giày; Công nghệ giày; Mỹ thuật giày; Thực hành công nghệ giày 2B; Định mức kỹ thuật trong ngành giày; Thiết kế giày...
+ Thực tập tốt nghiệp
+ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung

Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh - CNTP
140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38161673 - (08)38163319
Website: http://www.cntp.edu.vn - Email: cntp@cntp.edu.vn
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1982, lịch sử hình thành và phát triển Trường được đổi tên và nâng cấp qua các giai đoạn. Đến ngày 23/02/2010, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 284/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Trường có nhiệm vụ :
+ Đào tạo các trình độ, đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề.
+ Đào tạo lại và đào tạo nâng cao.
+ Đào tạo sau đại học khi đủ điều kiện.
+ Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ.
+ Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
+ Tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Hiện nay, Trường có 12 khoa, 11 phòng, ban chức năng và 07 trung tâm.
Đồng bộ tài khoản