Tài Chính Ngân Hàng

Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh - CNTP

140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng

Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh đào tạo cử nhân Tài chính ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, tài chính, có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược tài chính, xây dựng kế hoạch tài chính, và tạo lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp mới.Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Tài chính ngân hàng có thể làm việc chủ yếu ở các ngân hàng quốc doanh và ngoài quốc doanh, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tại Việt Nam cũng như tại nước ngoài.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Các môn lý luận chính trị
+ Khoa học xã hội và nhân văn
+ Ngoại ngữ
+ Toán, Tin học, Khoa học tự nhiên
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành: Kinh tế vi mô; Nguyên lý thống kê; Marketing căn bản; Kinh tế vĩ mô; Nguyên lý kế toán; Lý thuyết tài chính tiền tệ...
+ Kiến thức chuyên ngành Tài chính - ngân hàng: Tài chính doanh nghiệp 1; Tài chính quốc tế; Thị trường chứng khoán; Thanh toán quốc tế; Nghiệp vụ ngoại thương...
+ Thực tập tốt nghiệp
+ Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung

Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh - CNTP
140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38161673 - (08)38163319
Website: http://www.cntp.edu.vn - Email: cntp@cntp.edu.vn
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1982, lịch sử hình thành và phát triển Trường được đổi tên và nâng cấp qua các giai đoạn. Đến ngày 23/02/2010, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 284/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Trường có nhiệm vụ :
+ Đào tạo các trình độ, đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề.
+ Đào tạo lại và đào tạo nâng cao.
+ Đào tạo sau đại học khi đủ điều kiện.
+ Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ.
+ Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
+ Tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Hiện nay, Trường có 12 khoa, 11 phòng, ban chức năng và 07 trung tâm.
Đồng bộ tài khoản