Công Nghệ Điều Khiển Tự Động - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh - IUH

Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Điều Khiển Tự Động

Đào tạo kỹ sư cao đẳng chuyên ngành Công nghệ điều khiển tự động, có khả năng khai thác, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị Điều khiển Tự động, đồng thời có khả năng quản lý nhóm lao động của một cơ quan, doanh nghiệp, có khả năng lắp đặt hệ thống điều khiển tự động.
Sinh viên ngành này sẽ được đào tạo các kiến thức về tín hiệu và hệ thống, cơ sở kỹ thuật thủy khí, lý thuyết mạch điện, lý thuyết điều khiển tự động, lý thuyết trường điện từ, điện tử tương tự và số, phương pháp tính, cơ sở kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật lập trình, cơ học lý thuyết, hệ vi xử lý và máy tính, cơ học máy, kỹ thuật đo lường, điều khiển tối ưu và thích nghi, mô hình hóa và mô phỏng quá trình sản xuất, nhập môn điều khiển mờ và mạng nơron, máy điện và khí cụ điện điều khiển số, điện tử công suất, các hệ thống rời rạc, cơ sở truyền động điện, cơ sở hệ thống điều khiển quá trình…

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Điều Khiển Tự Động


- Học kỳ 1: Toán A1; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng; Vật lý 1; Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Học kỳ 2: Toán A2; Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin; Anh văn; Pháp luật đại cương; Tâm lý học đại cương...
- Học kỳ 3: Kỹ thuật đo ngành điện; Mạch điện 1; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam...
- Học kỳ 4: Vẽ Kỹ thuật; Máy điện; Điện tử cơ bản ngành điện; Lý thuyết điều khiển tự động ngành điện...
- Học kỳ 5: Mạng điện; Mạch điện tử; An toàn lao động ngành điện; Thực hành Điện tử cơ bản ngành điện...
- Học kỳ 6: Trang bị điện; Kỹ thuật xung số - Vi mạch ;Tin học ứng dụng ngành điện; Điện tử công suất ngành điện...
- Học kỳ 7: Thực hành Trang bị điện; PLC ngành điện; SCADA ngành điện...
- Học kỳ 8: Thực hành Điện - Khí nén; Đồ án học phần 1D; Thực hành SCADA ngành điện...
- Học kỳ 9: Khóa luận tốt nghiệp; Hoặc học bổ sung

Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh - IUH
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (083)8940390
Website: http://www.hui.edu.vn - Email: Tuyensinh@hui.edu.vn
Tiền thân của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là Trường Huấn Nghiệp Gò Vấp do các tu sĩ dòng Don Bosco thành lập 11/11/1956 tại xã Hạnh Thông, Quận Gò Vấp, Tỉnh Gia Định. Năm 1968, trường được đổi tên thành trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhất cấp Don Bosco. Đến ngày 31/01/1970, Trường được cải biên thành trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhị cấp Don Bosco, được gọi tắt là Trường Trung học Kỹ thuật Don Bosco. Sau ngày hòa bình, thống nhất đất nước, quân giải phóng miền Nam tiếp quản và ngày 19/12/1975 trường được bàn giao cho Tổng cục Cơ khí Luyện kim và Điện tử. Năm 1978, Trường được đổi tên thành trường Công nhân Kỹ thuật IV trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim. Đến năm 1994, trường hợp nhất với Trường Trung học Hóa chất II tại thành phố Biên Hòa thành trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp IV, trực thuộc Bộ Công Nghiệp. Tháng 3 năm 1999, trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công nghiệp IV và tháng 12 năm 2004 Trường được nâng cấp thành trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 214/2004/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản