Quản Trị Marketing - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh - IUH

Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Marketing

Đào tạo cử nhân Quản Trị Marketing có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công tác, nghiệp vụ quản lí trong doanh nghiệp, có tư duy khoa học, năng động, sáng tạo, khả năng tự học tập và nghiên cứu để nâng cao trình độ; có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp cử nhân Quản Trị Marketing có đủ trình độ lí thuyết và nghiệp vụ để có thể:
- Công tác trong các bộ phận kinh doanh, marketing, lập các kế hoạch khảo sát, nghiên cứu khách hàng, nghiên cứu thị trường, kế hoạch bán hàng…; Có khả năng tư vấn và đề ra các kế hoạch chương trình hành động liên quan đến thị trường như quảng cáo, khuyến mại, bán hàng, ……
- Có khả năng thiết kế, khai thác và quản lý hệ thống phân phối sản phẩm của doanh nghiệp đồng thời có khả năng thành lập, điều hành một doanh nghiệp tư vấn về thị trường

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Marketing


- Học kỳ 1: Triết học Mác Lênin; Kinh tế chính trị Mác Lênin; Toán cao cấp C1; Pháp luật Việt Nam đại cương; Tâm lí học đại cương...
- Học kỳ 2: Chủ nghĩa XHKH; Lịch sử Đảng Công sản Việt Nam; Toán cao cấp C2; Xác suất thống kê; Anh văn 1...
- Học kỳ 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Anh văn 2; Lý thuyết tài chính tiền tệ; Quản trị học; Kinh tế vi mô; Marketing căn bản...
- Học kỳ 4: Thống kê kinh doanh; Anh văn chuyên ngành 1; Thuế ; Nguyên lí kế toán...
- Học kỳ 5: Quản trị bán hàng; Kế toán tài chính; Nghiên cứu marketing; Tin học quản lý ; Thị trường chứng khoán...
- Học kỳ 6: Quản trị dự án đầu tư; Phân tích hoạt động kinh doanh; Quản trị thương hiệu; Marketing dịch vụ; Quản trị tài chính; Quản trị chiến lược...
- Học kỳ 7: Quản trị xuất nhập khẩu; Quản trị sản xuất, dịch vụ; Quản trị marketing; Marketing quốc tế; Marketing công nghiệp; Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới...
- Học kỳ 8:
+ Phần bắt buộc: Anh văn chuyên ngành 2
+ Thực tập tốt nghiệp
+ Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung

Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh - IUH
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (083)8940390
Website: http://www.hui.edu.vn - Email: Tuyensinh@hui.edu.vn
Tiền thân của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là Trường Huấn Nghiệp Gò Vấp do các tu sĩ dòng Don Bosco thành lập 11/11/1956 tại xã Hạnh Thông, Quận Gò Vấp, Tỉnh Gia Định. Năm 1968, trường được đổi tên thành trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhất cấp Don Bosco. Đến ngày 31/01/1970, Trường được cải biên thành trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhị cấp Don Bosco, được gọi tắt là Trường Trung học Kỹ thuật Don Bosco. Sau ngày hòa bình, thống nhất đất nước, quân giải phóng miền Nam tiếp quản và ngày 19/12/1975 trường được bàn giao cho Tổng cục Cơ khí Luyện kim và Điện tử. Năm 1978, Trường được đổi tên thành trường Công nhân Kỹ thuật IV trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim. Đến năm 1994, trường hợp nhất với Trường Trung học Hóa chất II tại thành phố Biên Hòa thành trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp IV, trực thuộc Bộ Công Nghiệp. Tháng 3 năm 1999, trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công nghiệp IV và tháng 12 năm 2004 Trường được nâng cấp thành trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 214/2004/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản