Quản Trị Kinh Doanh - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh - IUH

Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Chương trình đào tạo của nhân Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị các nguồn lực (nguồn nhân lực, tài chính, phương tiện, trang thiết bị…) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp; có khả năng nghiên cứu, hoạch định chiến lược kinh doanh và và những bài học kinh nghiệm quản lý của các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giúp họ có những kỹ năng cần thiết và phẩm chất phù hợp để quản lý doanh nghiệp một cách khoa học và có hiệu quả cao.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


- Học kỳ 1: Triết học Mác Lênin; Kinh tế chính trị Mác Lênin; Toán cao cấp C1; Pháp luật Việt Nam đại cương; Tâm lí học đại cương...
- Học kỳ 2: Chủ nghĩa XHKH; Lịch sử Đảng Công sản Việt Nam; Toán cao cấp C2; Xác suất thống kê; Luật kinh doanh...
- Học kỳ 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Anh văn chuyên ngành 1; Lý thuyết tài chính tiền tệ; Quản trị học; Kinh tế vi mô; Marketing căn bản...
- Học kỳ 4: Kinh tế vĩ mô; Giao tiếp kinh doanh; Phân tích, thẩm định dự án đầu tư; Kế toán tài chính...
- Học kỳ 5: Phân tích hoạt động kinh doanh; Quản trị chất lượng; Quản trị văn phòng; Anh văn chuyên ngành 2; Quản trị tài chính; Quản trị xuất nhập khẩu...
- Học kỳ 6:
+ Phần bắt buộc: Quản trị sản xuất, dịch vụ
+ Thực tập tốt nghiệp
+ Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung

Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh - IUH
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (083)8940390
Website: http://www.hui.edu.vn - Email: Tuyensinh@hui.edu.vn
Tiền thân của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là Trường Huấn Nghiệp Gò Vấp do các tu sĩ dòng Don Bosco thành lập 11/11/1956 tại xã Hạnh Thông, Quận Gò Vấp, Tỉnh Gia Định. Năm 1968, trường được đổi tên thành trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhất cấp Don Bosco. Đến ngày 31/01/1970, Trường được cải biên thành trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhị cấp Don Bosco, được gọi tắt là Trường Trung học Kỹ thuật Don Bosco. Sau ngày hòa bình, thống nhất đất nước, quân giải phóng miền Nam tiếp quản và ngày 19/12/1975 trường được bàn giao cho Tổng cục Cơ khí Luyện kim và Điện tử. Năm 1978, Trường được đổi tên thành trường Công nhân Kỹ thuật IV trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim. Đến năm 1994, trường hợp nhất với Trường Trung học Hóa chất II tại thành phố Biên Hòa thành trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp IV, trực thuộc Bộ Công Nghiệp. Tháng 3 năm 1999, trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công nghiệp IV và tháng 12 năm 2004 Trường được nâng cấp thành trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 214/2004/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản