Công Nghệ Điều Khiển Tự Động - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh - IUH

Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Điều Khiển Tự Động

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động trình độ đại học, nhằm trang bị cho người học có phẩm chất chính trị, đạo đức phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hình thành năng lực:
- Ứng dụng các nguyên lý kỹ thuật để thiết kế qui trình công nghệ, tổ chức, quản lý quá trình gia công các hệ thống giám sát và điều khiển tự động trong công nghiệp.
- Vận hành, quản lý và xử lý sự cố các thiết bị và hệ thống tự động trong các xí nghiệp sản xuất, chế biến; trung tâm điều hành, dịch vụ, kinh doanh thiết bị tự động.
- Cải tiến, cập nhật hoá công nghệ tự động và biết sáng tạo ra việc làm cho cá nhân và tập thể.
- Sau khi tốt nghiệp, những kỹ sư Công nghệ Tự động có thể đảm nhiệm các công việc tại các cơ sở sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, đào tạo, nghiên cứu và có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Điều Khiển Tự Động


- Học kỳ 1: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin; Toán A1; Giáo dục thể chất; Vật lí 1; Giáo dục quốc phòng...
- Học kỳ 2: Toán A2; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Anh văn...
- Học kỳ 3:Toán A3; Kỹ thuật đo ngành điện; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Vẽ Kỹ thuật; Hoá học 1...
- Học kỳ 4: Trường điện từ ngành điện; Mạch điện 1; Điện tử cơ bản ngành điện; Thí nghiệm Đo lường điện...
- Học kỳ 5: Mạch điện 2; Thực hành Điện tử cơ bản ngành điện; Mạch điện tử; An toàn lao động ngành điện...
- Học kỳ 6: Anh văn chuyên ngành ngành điện; Lý thuyết điều khiển tự động ngành điện; Kỹ thuật xung số - Vi mạch; Thí nghiệm Mạch điện...
- Học kỳ 7: Vi xử lí ngành điện; Máy điện; Mạng điện...
- Học kỳ 8: Truyền động điện; Trang bị điện; Điện tử công suất ngành điện...
- Học kỳ 9:Tin học ứng dụng ngành điện; Tự động hóa quá trình công nghệ ngành điện; PLC ngành điện; Thực hành trang bị điện...
- Học kỳ 10: CAD trong điều khiển tự động; Thực hành Điện - Khí nén; SCADA ngành điện...
- Học kỳ 11: Thực tập tốt nghiệp; Thực hành SCADA ngành điện
- Học kỳ 12: Khóa luận tốt nghiệp/ Hoặc học bổ sung

Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh - IUH
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (083)8940390
Website: http://www.hui.edu.vn - Email: Tuyensinh@hui.edu.vn
Tiền thân của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là Trường Huấn Nghiệp Gò Vấp do các tu sĩ dòng Don Bosco thành lập 11/11/1956 tại xã Hạnh Thông, Quận Gò Vấp, Tỉnh Gia Định. Năm 1968, trường được đổi tên thành trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhất cấp Don Bosco. Đến ngày 31/01/1970, Trường được cải biên thành trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhị cấp Don Bosco, được gọi tắt là Trường Trung học Kỹ thuật Don Bosco. Sau ngày hòa bình, thống nhất đất nước, quân giải phóng miền Nam tiếp quản và ngày 19/12/1975 trường được bàn giao cho Tổng cục Cơ khí Luyện kim và Điện tử. Năm 1978, Trường được đổi tên thành trường Công nhân Kỹ thuật IV trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim. Đến năm 1994, trường hợp nhất với Trường Trung học Hóa chất II tại thành phố Biên Hòa thành trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp IV, trực thuộc Bộ Công Nghiệp. Tháng 3 năm 1999, trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công nghiệp IV và tháng 12 năm 2004 Trường được nâng cấp thành trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 214/2004/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản