Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện tử

Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh - CNTP

140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện tử

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử có hiểu biết về các nguyên lý kỹ thuật điện - điện tử cơ bản; có khả năng áp dụng các kỹ năng chuyên sâu để đảm đương các công việc trong lĩnh vực kỹ thuật điện - điện tử.
Sinh viên qua đào tạo phải đạt được các yêu cầu sau:
- Có phẩm chất chính trị tốt, có đủ sức khỏe để đảm bảo công việc.
- Có tri thức cơ bản và khả năng thực hành về công nghệ kỹ thuật điện - điện tử.
- Có khả năng khai thác vận hành các hệ thống và thiết bị kỹ thuật điện - điện tử.
- Có khả năng tham gia thiết kế chế tạo các thiết bị kỹ thuật điện - điện tử và chuyển giao công nghệ.
- Có khả năng tham gia thiết kế hệ thống điều khiển cho dây chuyền công nghệ.
- Có khả năng tham gia thiết kế tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống điện - điện tử.
- Có khả năng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, phù hợp với yêu cầu công việc.
- Có khả năng tham gia đào tạo nhân viên kỹ thuật về điện - điện tử.
Sau khi tốt nghiệp các kỹ thuật viên đại học ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện tử


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Các môn lý luận chính trị
+ Khoa học xã hội và nhân văn
+ Ngoại ngữ
+ Toán, Tin học, Khoa học tự nhiên
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành: Vẽ kỹ thuật; Kỹ thuật nhiệt; Mạch điện 1; Mạch điện 2; Lý thuyết trường điện từ; Kỹ thuật lập trình; Thực hành kỹ thuật lập trình
+ Kiến thức ngành: Máy điện; Đo lường - Cảm biến; Thực hành Đo lường - Cảm biến; Lý thuyết điều khiển tự động; Kỹ thuật truyền số liệu; Điện tử công suất; Thực hành điện tử công suất...
+ Thực tập tốt nghiệp
+ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung

Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh - CNTP
140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38161673 - (08)38163319
Website: http://www.cntp.edu.vn - Email: cntp@cntp.edu.vn
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1982, lịch sử hình thành và phát triển Trường được đổi tên và nâng cấp qua các giai đoạn. Đến ngày 23/02/2010, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 284/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Trường có nhiệm vụ :
+ Đào tạo các trình độ, đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề.
+ Đào tạo lại và đào tạo nâng cao.
+ Đào tạo sau đại học khi đủ điều kiện.
+ Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ.
+ Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
+ Tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Hiện nay, Trường có 12 khoa, 11 phòng, ban chức năng và 07 trung tâm.
Đồng bộ tài khoản